RegiMaDi Online - Casus: stap Afsluiting

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Do, 4 Jul om 3:48 PM op Jos Koedam

Leestijd: ongeveer 3 minuten

In dit artikel worden de onderdelen van de stap afsluiting toegelicht, zoals de reden afsluiting, de vervolgstap - nazorg en eventuele voorwaarden bij het heropenen.


INHOUDSOPGAVE


De casus afsluiten


De stap afsluiting heeft een startdatum en een einddatum zoals de andere stappen van een casus.

Verder kunnen in de stap de volgende velden aanwezig zijn:


  • Reden afsluiting
  • Resultaat
  • Verwezen naar
  • Producten


N.B.: Deze velden hoeven niet aanwezig te zijn. Dit is instelbaar per casussoort/methodiek.

Reden afsluiting, resultaat en verwezen naar kunnen worden aangepast door te klikken op het potloodicoontje naast Start / Einde.


Contactmomenten


Contactmomenten worden ingevoerd in een bepaalde stap in de casus (aanmelding, verheldering, dienstverlening en afsluiting) en zijn uitsluitend zichtbaar binnen de betreffende stap of het betreffende traject bij de dienstverlening.

Contactmomenten kunnen na 3 dagen niet meer worden verwijderd. Na die periode kan de inhoud nog worden aangepast behalve de tijdsduur.

Bij contactmomenten kunnen metingen en vragenlijsten worden toegevoegd als dit is geactiveerd. Meer informatie is te vinden in dit artikel.


Afbeelding 1: De stap "Afsluiting" van de casus.


Na het invoeren van een einddatum in de stap Afsluiting is de casus nog niet afgesloten.


Afsluiten casus


Het afsluiten van een casus verloopt via de button 'Afsluiten' en kan worden uitgevoerd indien alle verplichte velden zijn ingevoerd.


De organisatie bepaalt zelf welke onderdelen van de casus verplicht zijn voor het kunnen afsluiten van een casus.

Denk hierbij aan zaken als:

  • Een hulpvraag
  • Bepaalde klantgegevens (bijv.: beperking, woonsituatie)
  • Minimum aantal contacten
  • Een meting
  • Een plan van aanpak
  • Een doorverwijzing


Als de verplichte velden niet zijn ingevoerd, dan zal een melding worden gegeven waarin wordt gemeld welke velden nog niet zijn ingevoerd.


Afbeelding 2: Melding bij het afsluiten van een casus.


Een applicatiebeheerder kan via de full client meer rechten hebben bij het afsluiten, waardoor een casus kan worden afgesloten zonder te voldoen aan alle verplichtingen die zijn ingesteld.


Datum van afsluiten


Bij het afsluiten van een casus en een kort contact wordt standaard de huidige gekozen, maar er kan ook een gewenste afsluitdatum worden opgegeven.


De casus is terug te vinden via het casussenfilter indien de status 'Afgesloten' wordt geselecteerd.


Nazorg


Het is mogelijk om voor een casus in te stellen dat deze in een nazorgstatus zit. Dit dient per casussoort ingesteld te worden. In de stap afsluiten wordt bepaald of er sprake is van nazorg of dat de casus wordt afgesloten.


Nazorg is een traject dat na de afsluiting volgt, dus een casus in nazorg telt in de rapportages mee als een afgesloten casus.

In een nazorgtraject wordt periodiek contact gezocht met de cliƫnt om er achter te komen hoe het nu gaat.

Is de (hulp)vraag teruggekomen, of spelen er andere problemen, dan kan er eenvoudig een nieuwe casus worden gestart waarin een gedeelte van de informatie is overgenomen uit de voorgaande casus.Een casus heropenen


Bij een afgesloten casus staat Heropenen in plaats van Afsluiten.

Er zijn mogelijk voorwaarden verbonden aan het heropenen van een afgesloten casus. Het kan geblokkeerd zijn voor consulenten en alleen mogelijk voor een applicatiebeheerder.

Daarnaast kan het heropenen worden geblokkeerd op basis van de afsluitdatum. De standaardinstelling bepaalt dat een casus tot 3 maanden na de afsluitdatum kan worden heropend.

Deze instelling is aan te passen naar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 maanden of altijd.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren