RegiMaDi Online - Casus toevoegen

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Fri, 22 Mar 2024 om 08:12 AM op Jos Koedam

Klik op ‘Casussen’ in MaDi Online.

Controleer of er al een open/wachtlijst casus bestaat van de betreffende klant. Zo niet, voeg een nieuwe casus toe door middel van de knop ‘Casus toevoegen


Kies de juiste ‘Methodiek’ uit het drop down menu. De methodiek bepaalt de verdere opties binnen de casus en toegang voor consulenten. De methodiek kan achteraf niet meer worden gewijzigd.


Selecteer het type klant: 


  • Persoon uit CRM 
  • Organisatie uit CRM 
  • Anonieme klant


Als er wordt gekozen voor persoon of organisatie, dan moet er vervolgens worden gezocht op naam en/of adres. Indien de persoon of organisatie niet kan worden gevonden, kan er voor Nieuw worden gekozen.

Een anonieme klant invoeren houdt in dat er direct een invoerscherm wordt getoond. Voer hier de benodigde gegevens in. Let op dat je niet kan zoeken naar een anonieme klant via CRM zoekvelden.

Bij een persoon wordt in het casusoverzicht (het scherm casussen) de woonplaats aangegeven. Indien de persoon jonger is dan 18 jaar wordt de leeftijd tussen haakjes aangegeven.


Kies indien nodig onder ‘Consulent’ voor een ander persoon uit het drop down menu en klik op ‘OpslaanEen nieuw scherm wordt geopend.

Onder ‘Prioriteit’ is aan te geven welke prioriteit van toepassing is. Deze staat standaard op ‘Normaal’, maar de applicatiebeheerder kan aanpassingen maken in de naamgeving, keuzemogelijkheden en standaardselectie.

Indien van toepassing kies onder ‘Werksoort’, ‘Locatie’, ‘Beheerder’ en ‘Relatie in cliëntsysteem’ de juiste waarde uit het drop down menu

Na 'Opslaan' zijn de gegevens weer te bewerken door op ‘Casus bewerken’ te klikken.
Het ‘Kader’ betreft alle bij de casus betrokken personen. In het overzicht staan altijd de klant en de consulent vermeld. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kan dit artikel worden geraadpleegd.


Het is voor enige tijd mogelijk om een nieuwe casus te verwijderen. Als deze periode (maximaal 3 dagen) is verstreken, kan de casus alleen worden verwijderd of gewijzigd door de applicatiebeheerder.


Bijlagen: Er kunnen bijlagen worden toegevoegd aan een casus. De maximale grootte per bijlage is 64 MB, maar wij adviseren om maximaal 10 MB aan te houden.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren