RegiAct - Dagbesteding financiën

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 08 Sep 2022 om 11:09 AM op Jos Koedam

Inleiding

Er zijn meerdere financiële stromen te verbinden aan de dagbesteding:


Basisvoorziening

De uitvoerende instelling wordt via een lump sum (één totaalbedrag) gefinancierd voor deze voorziening.


Beschikkingen

Een veel gebruikte vorm (meestal de Wmo) is de beschikking per klant. De gemeente is in dat geval

opdrachtgever en geeft via een beschikking aan hoeveel dagbesteding (en evt. vervoer) voor de klant mag

worden ingezet en voor welke periode.


Onderaanneming

De beschikking is verstrekt aan een partner in het maatschappelijke speelveld en de uitvoeringstaak wordt

doorgespeeld naar een andere uitvoerder. In dat geval moet de afrekening (in factuurvorm) naar de

hoofdaannemer.


Particuliere betaling

Het is ook mogelijk dat de klant zelf de dagbesteding inkoopt. Ook komt het voor dat de deelnemer (bijv. in

combinatie met de basisvoorziening) een eigen bijdrage verschuldigd is.


Financiële afwikkeling

Voor de basisvoorziening is voldoende aan de rapportage. Er hoeft geen factuur verzonden te worden omdat dit

wordt verstrekt via een reguliere subsidiestroom.

Voor de beschikkingen worden ook geen facturen gestuurd. Via bestandsuitwisseling (I-Wmo) wordt realisatie

van de opvang en het vervoer uitgewisseld naar de opdrachtgever.


Voor onderaanneming en particuliere betaling kan het factuurproces van RegiAct gebruikt worden. Dit kan gebaseerd worden op:

  • Dagen (de standaard dagen die zijn afgesproken, los van het feit of de klant daadwerkelijk heeft deelgenomen)
  • Aanwezig (de daadwerkelijke, akkoord bevonden, aanwezigheid wordt gebruikt om facturen te sturen. LET OP: voor deze keuze moet voor de periode waarover facturen worden aangemaakt wel ALLE presentie verwerkt en akkoord bevonden zijn.


Op inschrijvingsniveau zijn laatstgenoemde keuzes te maken en kan worden gekozen of er facturen van

toepassing zijn:

Het verdere factuurproces is gelijk aan het bekende factuurproces onder het menu “Financiën” in RegiAct.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren