RegiAct full client - Stamtabellen

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 26 Oct 2023 om 02:15 PM op Jos Koedam

De stamtabellen in RegiAct kunnen worden benaderd via Bestand - Stamgegevens (vereist voldoende rechten in RegiAct).

Hier staan de volgende onderdelen:


 • Locatie
 • Korting
 • Onkosten
 • Reden uitschrijving
 • Tarief
 • Vakantieperioden
 • Regio
 • Betalingswijze
 • WMO
 • Dagbesteding (absentie)
 • Maatschappelijke opvang
 • Vervoer (vervoer)
 • Maaltijden / boodschappen


In dit artikel worden deze onderdelen verder toegelicht.


Locatie


RegiAct is een centrale plek voor het vastleggen van de locaties voor gebruik in RegiAct, RegiLocatie en RegiLoket.

RegiLocatie beschikt over dezelfde stamtabel en specifieke opties met betrekking tot invoer van de tarieven van ruimtes, gebruik ruimtes e.d. 1. Locaties: Hier kunnen locaties worden bekeken, gewijzigd, toegevoegd en verwijderd.
 2. Ruimtes: Hier kunnen de ruimtes per locatie worden bekeken, gewijzigd, toegevoegd en verwijderd.
 3. Print grid: Print de selectie op het scherm
 4. Kopieer naar klembord: Kopieer de inhoud op het scherm naar het klembord. Vervolgens kan dit worden geplakt in bijvoorbeeld Excel
 5. Voeg een nieuwe locatie toe op de tab locaties of een nieuwe ruimte op de tab ruimtes
 6. Verwijder de geselecteerde locatie of geselecteerde ruimte (gekoppelde locaties en ruimtes kunnen niet worden verwijderd)
 7. Sla de bovenstaande sortering op (door op een kolomheader te klikken wordt er gesorteerd op de betreffende waarde, bijvoorbeeld alfabetisch op naam locatie)


Locaties en ruimtes kunnen worden gekoppeld aan activiteiten. In het activiteitenscherm en in de overzichten kunnen selecties worden gemaakt op basis van de locatie.

De tabs Locaties extra, ruimtes extra en openstelling zijn beschikbaar in RegiLocatie.


Korting


Op de tab factuur van een inschrijving van een deelnemer kunnen kortingen worden toegevoegd. Dit gebeurt op basis van de waarden die in de stamtabel Korting zijn ingevoerd.

Een korting kan worden opgegeven op basis van een specifiek bedrag, een bepaald percentage of zonder invoer.

Indien er geen bedrag of percentage is ingevoerd kan dit worden bepaald op het moment dat de korting wordt toegevoegd bij de deelnemer. In principe is voor een vrij in te voeren korting alleen de standaardwaarde Korting (specifiek) nodig.Onkosten


Op de tab factuur van een inschrijving kunnen ook onkosten worden toegevoegd. Dit gebeurt op basis van de waarden die in stamtabel Onkosten zijn ingevoerd.

Hier gelden dezelfde principes als bij de korting.


Reden uitschrijving


In deze stamtabel kunnen redenen voor uitschrijving worden opgegeven.


Tarief


Deze stamtabel is inmiddels buiten gebruik.
Vakantie


In de stamtabel Vakantie kunnen vakantieperiodes worden opgegeven.

Bij het toevoegen van bijeenkomsten aan een activiteit kan rekening worden gehouden met vakantieperiodes.

Dit houdt in dat bijeenkomsten die in een vakantieperiode zouden vallen niet worden toegevoegd aan de activiteit.

In de activiteit is tevens een knop aanwezig waarmee bijeenkomsten die zijn toegevoegd in een vakantieperiode kunnen worden verwijderd.In de financiële instellingen van RegiAct kan daarnaast een periode worden aangegeven waarin geen facturen worden aangemaakt bij de periodieke factuurwijze (factuurwijze 9 - vaste bijdrage per periode).

Standaard worden hier de maanden juli en augustus aangegeven
Regio


Deze stamtabel is niet meer in gebruik.Betalingswijze


In de stamtabel betalingswijze kunnen de betalingswijzen die worden gebruikt in het financiële gedeelte van RegiAct worden opgegeven.

Het rekeningnummer voor incasso wordt gebruikt bij het aanmaken van SEPA bestanden.

Er kunnen meerdere rekeningnummers voor incasso worden opgegeven en middels de instelling onderin (Selectie rekeningnummers mogelijk bij aanmaak van AI's) wordt het mogelijk om een selectie te maken bij het aanmaken van een SEPA bestand.

De overige betalingswijzen worden ingezet bij het verwerken van de betalingen in RegiAct via Financiën - Ontvangsten.


DIt is tevens het scherm waarin bestaande rekeningnummers kunnen worden gewijzigd.Na invoer van de rekeningnummers dient het standaardnummer ingesteld te worden via Bestand - Instellingen - Algemeen op de tab Financieel.

Bij het onderdeel Rekeningnummer auto incasso kan het rekeningnummer voor het SEPA bestand worden aangemaakt.

Rekeningnummer auto betaling is het standaardnummer voor het onderdeel RegiProf - vakkrachtbetalingen.


WMO


Het onderdeel WMO bestaat uit verschillende onderdelen te weten: financiering, opdrachtgever, productcategorie, productcode, koppeling beschikking <--> traject

Dit wordt toegepast in het onderdeel beschikkingen waar deelnemers een koppeling kunnen krijgen aan een traject met bijbehorende financiering, opdrachtgever etc.


Financiering: Voeg hier de waarden toe waar de financiering aan gekoppeld dient te worden.


Opdrachtgever: Meestal de gemeente(s)


Productcategorie:


Productcode:


Koppeling Beschikking <--> Traject: Hier worden de trajecten uit de stamtabel Type traject van RegiMaDi gekoppeld aan categorieën en productcodes. De kolom codes verwijst hier naar de code van het traject in RegiMaDi.


Dagbesteding


De stamtabel Absentie valt onder dagbesteding en hier kunnen redenen voor absentie worden opgegeven.

Bij dagbestedingactiviteiten kan deze reden voor absentie worden aangegeven.Maatschappelijke opvang


Bij maatschappelijke opvang kan de betaalwijze worden opgegeven in een stamtabel


Vervoer


In de stamtabel vervoer kan het type vervoer worden opgegeven. Dit wordt gebruikt bij de beschikkingen van de deelnemers.Maaltijden


Onder maaltijden valt een aantal stamtabellen, namelijk: Maaltijden / boodschappen, gerecht, categorie, productgroep en seizoen.


Maaltijden / boodschappen: Hier worden alle maaltijden ingevoerd inclusief codes, klasse, extra info, inhoud, type gerecht, categorie, productgroep, seizoen, periode, prijs, leverancier etc.


Gerecht: De stamtabel voor het type gerecht.


Categorie: De stamtabel voor de maaltijdcategorie.


Productgroep: De stamtabel voor de productgroep van de maaltijden.


Seizoen: De stamtabel voor het seizoen (staat los van het activiteitkenmerk seizoen)

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren