RegiMaDi - Beheer werkstroomcasus

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 04 Apr 2024 om 12:12 PM op Jos Koedam

In de full client van RegiMaDi kunnen enkele onderdelen van de werkstroom casus worden beheerd.

De instellingen kunnen worden bereikt via RegiMaDi - Instellingen - Algemeen op de tab Werkstroom casus.


Selecteer altijd eerst de juiste methodiek aan de linkerkant door een methodiek aan te klikken. De instellingen worden per casussoort ingesteld.

Het is niet mogelijk om in één keer een wijziging door te voeren voor alle methodieken.


Het maximum aantal methodieksoorten/casussoorten is 10. 

De wens om dit aantal te verhogen is bekend, maar realisatie daarvan is veel en precies werk omdat het heel veel ‘raakt’.


Het verwijderen van een bestaande casussoort die ooit gebruikt is kan niet, want dat leidt tot verwijderen van de historie van die casussoort. AdSysCo kan nagaan welke soorten ooit gebruikt zijn.

- Het hernoemen en inrichten van een bestaande casussoort die nooit gebruikt is kan. AdSysCo kan nagaan welke soorten nooit gebruikt zijn.

- Een casussoort dient toegevoegd te worden als deze qua inrichting anders is als een bestaande. Bijvoorbeeld op gebied van verplichte velden, metingen, trajectsoorten, toegangsinstellingen e.d.Op de tab Algemeen kan de naamgeving van een werkstroomcasus worden gewijzigd. Daarnaast kunnen prioriteiten die worden gebruikt worden gewijzigd en eventueel hernoemd door vrije invoer te activeren via het potloodicoontje.

Verder kan een standaardprioriteit worden ingesteld. Voer geen wijzigingen uit bij Trajecten. Een koppeling van een traject is noodzakelijk voor het gebruik van de betreffende stappen in een werkstroomcasus.


In de full client van RegiMaDi is sinds kort de meldcode te activeren op methodiekniveau bij het onderdeel 'Meldcode HGKM'. Dat gaat simpelweg door het vinkje bij Activeren aan te klikken.

Het is tevens instelbaar als verplicht veld. Die instelling zit in hetzelfde scherm als het activeren, maar een stukje lager.Instellingen IAan de linkerzijde kan onder Algemeen worden bepaald welke onderdelen worden getoond in een werkstroomcasus.

Op ongeveer een derde wisselt dit onderdeel naar Verplichte velden. Een verplicht veld houdt in dat dit veld in de casus aanwezig dient te zijn voordat de betreffende stap of de gehele casus kan worden afgesloten.

Let op dat dat de instellingen bij Algemeen en Verplichte velden op elkaar aansluiten. Een verplicht veld instellen dat niet is toegevoegd onder algemeen zal ertoe leiden dat casussen niet kunnen worden gesloten.


Meldcode


Via instellingen kan ook de Meldcode HGKM worden geactiveerd en ingesteld.


Voor meer informatie over de meldcode kan het volgende artikel worden geraadpleegd: https://adsysco.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000950571-meldcode


De meldcode kan verplicht zijn in een casus (via de instellingen van de werkstroomcasus).

Als dat het geval is zal bij het aanmaken van de casus een scherm naar voren komen waarin direct een meldcode opgegeven dient te worden.

In dat scherm kan worden gekozen voor Meldcode afsluiten. Er komt dan een afgesloten meldcode in de casus om aan de verplichting te voldoen. Later kan altijd nog een meldcode worden toegevoegd indien van toepassing.Instellingen IIHier staat een reeks instellingen die te maken hebben met o.a. tijdregistratie in contactmomenten.

De meeste zaken zullen ingesteld zijn bij de implementatie en dienen niet te worden gewijzigd.

Een belangrijk onderdeel is de casustoegang. Hiermee is te bepalen hoe strikt de toegang is geregeld per methodiek.

Voor een uitleg over dit onderdeel kan het volgende artikel worden geraadpleegd: https://adsysco.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000950758-regimadi-casusbeheer-toegang-en-logs


Verder kan er worden ingesteld welke velden verplicht zijn bij het toevoegen van een nieuwe persoon in het kader.

Hier kan in tegenstelling tot RegiCRM Online worden aangegeven dat een adres niet verplicht is bij het toevoegen van een persoon in het kader.

N.B.: Dit moet nog worden verwerkt in RegiMaDi Online.


Online


Onder Online staan meer velden die beschikbaar zijn bij het toevoegen/bewerken van een persoon in het kader van een casus. Enkele onderdelen zijn verplicht te stellen via Instellingen I.


Office 365


Dit onderdeel bevat de authenticatiegegevens voor een koppeling met Office 365 (bijlagen opslaan in Sharepoint).Casus Algemeen


Heropenen casus

Onder de tab Casus Algemeen kunnen de instellingen voor het heropenen van een casus worden gewijzigd.

Hier kan worden aangeven hoe lang het mogelijk is om een casus na afsluiting te heropenen.

Daarnaast kan worden aangegeven of consulenten dit mogen doen of alleen applicatiebeheerders.De waarschuwing voor inactiviteit bij een casus (geel driehoekje in RegiMaDi Online) is instelbaar via Casus algemeen instellingen in de full client. Standaard wordt er een waarschuwing getoond in het casusoverzicht na 2 maanden. De instelling bevat nu de volgende opties:

 • Geen waarschuwing (----)
 • 1 maand
 • 2 maanden
 • 3 maanden
 • 4 maanden
 • 5 maanden
 • 6 maanden
 • 9 maanden
 • 12 maanden


Afgesloten / Af te sluiten


Als er in de algemene instellingen van RegiMaDi is aangegeven dat de status 'af te sluiten' wordt overgeslagen, dan wordt een casus direct op 'afgesloten' gezet. Als de instelling niet actief is, dan wordt de status af te sluiten gebruikt.

Af te sluiten is een controlestatus die wordt toegekend aan een casus die is afgesloten door een gebruiker.

Het idee achter de instelling is dat een (applicatie)beheerder de casus controleert en definitief sluit via de full client van RegiMaDi.N.B.: Neem bij twijfel altijd eerst contact op met AdSysCo. Sommige instellingen hebben grote invloed op de functionaliteit van RegiMaDi en RegiMaDi Online.


Stamtabellen


Via RegiMaDi - Instellingen Stamtabellen - MaDi I en MaDi II kunnen de stamtabellen worden aangeroepen.In onderstaand voorbeeld is de tabel AMW Werksoort gekozen.

Bij bestaande regels kan worden gekozen voor het blokje bij Tonen bij in een geselecteerde regel om te bepalen bij welke methodieken/casussoorten de waarde wordt getoond.

Een waarde in een stamtabel heeft een bepaalde status. Er zijn 3 opties:

 1. Actief: In gebruik. Kan worden gekoppeld en wordt getoond.
 2. Passief: In gebruik. Kan niet meer worden gekoppeld, maar wordt wel getoond.
 3. Inactief: Niet meer in gebruik. Kan niet meer worden gekoppeld en wordt niet getoond.

Icoontjes


In de stamtabellen staat steeds hetzelfde rijtje met iconen1. Nieuwe regel toevoegen (onderaan)

2. Nieuwe regel toevoegen boven de geselecteerde regel

3. Nieuwe regel toevoegen onder de geselecteerde regel

4. Geselecteerde regel verwijderen

5. Geselecteerde regel naar boven verplaatsen

6. Geselecteerde regel naar onderen verplaatsen

7. Stamtabel printen

8. Stamtabel kopiëren naar klembord


Door te dubbelklikken op de naam van een bestaande regel kan de omschrijving worden gewijzigd.


Beschikbare velden voor RegiMaDi Online


Veld in RegiMaDi Online

Waardes aan te passen via Stamtabel in RegiMaDi full client (en per waarde aan te geven in welke methodiek deze zichtbaar moet zijn)

 

 

 

RegiMaDi- MaDi I

niet gebruiken/niet beschikbaar

AMW achtergrond client

Werksoort (Casus bewerken)

AMW werksoort

niet gebruiken/niet beschikbaar

Beoogde casusduur

niet gebruiken/niet beschikbaar

Beoogde contactfrequentie

niet gebruiken/niet beschikbaar

CIZ kantoren

niet gebruiken/niet beschikbaar

CIZ producteenheid

niet gebruiken/niet beschikbaar

CIZ producten

niet gebruiken/niet beschikbaar

Client doorverwezen

Categorie (Contactmoment toevoegen of bewerken)

Contact Categorie

niet gebruiken/niet beschikbaar

Contact Initiatief

niet gebruiken/niet beschikbaar

Contact Onderwerp 

niet gebruiken/niet beschikbaar

Contact Overig

Verwezen door (Aanmelding bewerken)

Doorverwezen door

Verwezen naar (Dienstverlening bewerken)

Doorverwezen naar

Hulpvraag (Aanmelding bewerken)

Hulpvraag/ Gesignaleerde hulpbehoefte

Initiatief (Aanmelding bewerken)

Initiatief tot aanmelding

Leeftijdrange- alleen bij gebruik Anonieme klant

Leeftijdrange

Locatie (Casus bewerken)

Locatie

niet gebruiken/niet beschikbaar

Locatie van het contact

niet gebruiken/niet beschikbaar

Machtiging

Hulpvragen (Verheldering bewerken en in Korte contacten)

Manifeste Problematiek

Reden Afsluiting (Dienstverlening bewerken)

Reden beëindigen hulpverlening

Relatie in cliëntsysteem (Casus bewerken)

Relatie in cliëntsysteem

niet gebruiken/niet beschikbaar

Resultaat van contact

Rol (Kaderlid toevoegen of bewerken)

Rol in Casus/ cliëntsysteem

niet gebruiken/niet beschikbaar

Signalering (Categorieën)

Categorie (Taak toevoegen of bewerken)

Taken (Categorieën)

Wijze van Afhandeling

Type Hulpverlening (Wijze van afhandeling)

Product (per stap of in contactmoment instelbaar)

Type Product

Traject (Dienstverlening)

Type Traject

Wijze van aanmelding

Wijze van aanmelding

Wijze (in Contactmoment)

Wijze van contact

 

 

 

RegiMaDi- MaDi II

niet gebruiken/niet beschikbaar

Verwezen type
Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren