RegiMaDi full client - Casusbeheer: toegang, teams en logs

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Do, 4 Apr om 4:08 PM op Jos Koedam

INHOUDSOPGAVE


Toegang


Bij het toepassen van instellingen dient goed nagedacht te worden welke methodieken voorzien worden van een strakkere toegangsinstelling.

Het is dus van belang om niet zonder reden alle methodieken op het meest stringente toegangsbeleid in te stellen (dit is namelijk voor de AVG helemaal niet nodig), maar er goed over na te denken of het qua werkwijze ook gewenst is.


De instellingen voor de extra beveiliging op casustoegang zijn te vinden onder de RegiMaDi - Instellingen - Algemeen onder respectievelijk de tabbladen 'Kort Contact” (Algemeen II)' en 'Werkstroom Casus (Instellingen II)':


Casustoegang


Iedereen met toegang tot casussoort

Dit is de standaard instelling.

Dat is een indeling op basis van rollen zoals vanouds. De rol wordt gekoppeld aan het account en bepaalt welke methodieken/casussoorten mogen worden gebruikt.


Toegang bevestigen indien niet in kader

Als een consulent niet is gekoppeld als consulent in het kader van de casus, dan wordt er gevraagd om de toegang tot de casus te bevestigen.

Er dient een reden opgegeven te worden. De consulent kan na het verkrijgen van toegang worden gekoppeld in het kader en heeft in het vervolg direct toegang.


Toegang bevestigen indien niet in kader - Beheren consulenten in kader enkel door casusbeheerder

Indien er wordt gekozen voor een vinkje bij Beheren consulenten in kader enkel door casusbeheerder, dan kan de consulent na het opgeven van een reden voor de toegang niet zelf toevoegen aan het kader.


Enkel kaderleden

De consulenten hebben uitsluitend zicht op en toegang tot casussen waarbij sprake is van een koppeling in het kader.


Daarnaast is er een optie “Casusbeheerder informeren bij toegang tot casus door niet-kaderlid”. Indien deze aangevinkt wordt ontvangt de casusbeheerder een e-mail wanneer een niet-kaderlid een casus opent. 


Teams


Een extra laag van beveiliging kan worden gerealiseerd met behulp van teams. Een team is een type groep in RegiCRM.

Hier kunnen groepen worden aangemaakt met het type “Team”. Deze groepen kunnen toegevoegd worden aan het kader van een casus. 


Via de full client van RegiMaDi kan de functionaliteit worden geactiveerd per casussoort. 


Als de teams worden gebruikt om casussen af te schermen, dan dient ook de optie boven de omlijnde instelling geactiveerd te worden. De instellingen moeten dan zoals onderstaand zijn aangegeven:Teams zijn groepen en groepen worden aangemaakt en beheert via CRM Online.

Alle medewerkers die aan een groep van het type 'Team' worden toegevoegd, krijgen toegang tot die casussen waaraan deze betreffende groep in het kader gekoppeld is.


Het is hierdoor ook mogelijk om externen toegang te geven tot 1 casus. Andere casussen en methodieken zijn niet zichtbaar. Een groep externen kan op deze manier toegang krijgen tot een selectie casussen binnen 1 methodiek.


Een voorbeeld van een team is de groep “Team West” waarin alle collega’s zijn toegevoegd die in dit gebied werken. Een groep kan ook een aantal externen zijn, zij vormen samen een aparte groep. In het geval dat er gezamenlijk door interne en externe professionals in de casus wordt gewerkt worden er meerdere teams in het kader gekoppeld.


Voor teams geldt dat alleen applicatiebeheerders dit type groep kunnen beheren (lees: personen kunnen toevoegen en verwijderen). Het toevoegen aan het kader van een nieuwe casus kan door de casusbeheerder worden gedaan.


In de organisatie zullen de “interne werkafspraken” inclusief het beheer van rollen en rechten hierop aangepast moeten worden en gecommuniceerd. Neemt u contact op met uw AdSysCo contactpersoon om dit voor uw organisatie in te regelen.Logs


Een casusbeheerder kan tevens in een logfile inzien wie toegang gezocht hebben tot een casus, en de hiervoor ingevoerde reden. Indien men dus geen gebruik wil maken van de optie om een bericht te ontvangen kan men wel altijd de gegevens raadplegen in het logfile. Het log van een casus kan worden geraadpleegd via het icoontje onderin een casus.Rechtsboven staat ook een icoontje om het log te kunnen bekijken.


Bij de korte contacten staat het log linksonder.Daarnaast is er mogelijkheid om een logoverzicht uit te draaien. Dit kan worden gevonden via Beheer - Casus - Casuslogs

Hier is een selectie te maken op casussoort, beheerder, consulent e.d.

Het is raadzaam om niet veel meer dan een maand tegelijk te kiezen. Aangezien bijna iedere handeling in een casus wordt gelogd komt een maand al snel uit op duizenden regels in het log.

Als er veel cliënten zijn in het systeem, dan kan het laden van deze dropdown enige tijd in beslag nemen.Log instellingen

De informatie die gelogd wordt is afhankelijk van twee instellingen, Logging: niveau & bronnen. Deze instellingen kunnen worden ingezien en worden aangepast in de Algemene instellingen van RegiMaDi full-client, tabblad Casus algemeen:Het niveau heeft invloed op de volgende gegevens:


 

Het getal bij bronnen heeft betrekking op de onderstaande onderdelen van een casusWas dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren