RegiTijd full client - Inrichten verlofsoorten

Gemaakt door Robbert H, Gewijzigd op Thu, 04 Apr 2024 om 04:22 PM op Jos Koedam

Inrichten verlofsoorten

 

Het in RegiTijd full client inrichten van Zwangerschapsverlof, Ouderschapsverlof, Geboorteverlof, Aanvullende geboorteverlof en Onbetaald verlof.

 

 

INHOUDSOPGAVE

Zwangerschapsverlof


 Wie zwanger is en werkt heeft recht op minimaal 16 weken volledig betaald zwangerschapsverlof.

Tijdens het volledig betaald zwangerschapsverlof vindt er volledig verlofopbouw plaats.

 

Wat te doen bij zwangerschapsverlof?

 

 • Open RegiTijd full client
 • Klik op Bestand – Gebruikers – Koppeling medewerkers en opdrachtregels
 • Check of er aan de betreffende medewerker een opdrachtregel gekoppeld is met de tijdschrijfrubriek ‘Zwangerschaps- of geboorteverlof’ voor de periode van het zwangerschapsverlof. Zo niet, koppel deze dan en voer de gewenste vanaf- en t/m-datum in:

    

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Als er nog geen opdrachtregel met deze tijdschrijfrubriek is, voeg deze rubriek dan toe aan de stamtabel Tijdschrijfrubrieken met de ‘overige uren’ en/of voeg een opdrachtregel met deze rubriek toe aan de interne opdracht. Neem zogewenst contact op met AdSysCo voor ondersteuning.

 

De medewerker die zwangerschapsverlof opneemt, registreert alle contracturen op de opdrachtregel met de tijdschrijfrubriek ‘Zwangerschaps- of geboorteverlof’. Deze uren worden niet afgetrokken van het aantal toegekende verlofuren.

 

Ouderschapsverlof

 

Ouders hebben recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof: 9 weken wettelijk betaald ouderschapsverlof (is gedeeltelijk betaald) en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.

 

Tijdens het wettelijk betaald ouderschapsverlof vindt er volledig verlofopbouw plaats.

Tijdens het onbetaald ouderschapsverlof vindt er geen verlofopbouw plaats.

 

Ouders met Cao Sociaal Werk hebben recht op maximaal twaalf aaneengesloten maanden ouderschapsverlof (vanaf de start van de vergoeding uit deze Cao). Tijdens het ouderschapsverlof Cao Sociaal Werk vindt er wel vitaliteitsurenopbouw maar geen vakantieverlofopbouw plaats (zowel geen wettelijk- als bovenwettelijk verlof).

 

 

Wat te doen bij wettelijk betaald ouderschapsverlof?

 

 • Open RegiTijd full client
 • Klik op Bestand – Gebruikers – Koppeling medewerkers en opdrachtregels
 • Check of er aan de betreffende medewerker een opdrachtregel gekoppeld is met de tijdschrijfrubriek ‘Ouderschapsverlof (wettelijk betaald)’ voor de periode van het wettelijk betaald ouderschapsverlof. Zo niet, koppel deze dan en voer de gewenste vanaf- en t/m-datum in:

    

Afbeelding met tekst, schermopname, software, scherm

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Als er nog geen opdrachtregel met deze tijdschrijfrubriek is, voeg deze rubriek dan toe aan de stamtabel Tijdschrijfrubrieken met de ‘overige uren’ en/of voeg een opdrachtregel met deze rubriek toe aan de interne opdracht. Neem zogewenst contact op met AdSysCo voor ondersteuning.

 

De medewerker die wettelijk betaald ouderschapsverlof opneemt, registreert alle uren wettelijk betaald ouderschapsverlof op de opdrachtregel met de tijdschrijfrubriek ‘Ouderschapsverlof (wettelijk betaald)’. Deze uren worden niet afgetrokken van het aantal toegekende verlofuren.

 

Wat te doen bij onbetaald ouderschapsverlof?

 

Omdat er tijdens het onbetaald ouderschapsverlof geen verlofopbouw plaatsvindt is de meest praktische en door ons geadviseerde werkwijze om in RegiTijd full client een tijdelijk contract met een negatief aantal uren toe te voegen voor de periode van het onbetaald ouderschapsverlof. Het aantal negatieve uren is gelijk aan het aantal uren onbetaald ouderschapsverlof.
  RegiTijd berekent na het toevoegen van een tijdelijk contract met een negatief aantal uren het juiste aantal verlofuren waar de medewerker recht op heeft voor die periode.

 

De medewerker registreert de uren van het onbetaald ouderschapverlof niet. Daarom is er geen tijdschrijfrubriek ‘Ouderschapsverlof (onbetaald)’ nodig.

 

Omdat er tijdens het onbetaald ouderschapsverlof geen verlofopbouw plaatsvindt dienen er, na het toevoegen van een tijdelijk contract met een negatief aantal uren, aan de medewerker geen verlofuren te worden toegekend.

 

Voeg een tijdelijk contract toe met een negatief aantal uren gelijk aan het totaal aantal uren en de periode van het onbetaald ouderschapsverlof: 

 

 • Open RegiTijd full client
 • Klik op menu Medewerker - Medewerkers - tabblad Contracten
 • Voer links onderin de naam van de gewenste medewerker in (stap 1)
 • Selecteer links onderin bij ‘soort contract’ ‘Bepaalde tijd (tijdelijk)’ (stap 2)
 • Klik op het groene plusje om een contractregel toe te voegen (stap 3)

                

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

                

 • Voer in kolom 'van' de startdatum in van het onbetaald ouderschapsverlof (stap 4)
 • Voer in kolom 't/m' de einddatum in van het onbetaald ouderschapsverlof (stap 5)
 • Voer in kolom 'uren' het aantal uren onbetaald ouderschapsverlof per week in met een minteken ervoor (stap 6)
 • Klik rechts onderin op de knop met het groene vierkant en de witte vink om de wijziging op te slaan (stap 7)

                

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

In bovenstaand voorbeeld heeft de medewerker een contract voor onbepaalde tijd vanaf 01-01-2018 voor 36 uur per week.

Deze medewerker neemt in de periode van 1-8-2022 t/m 02-10-2022 (9 weken) het volledig aantal contracturen op als gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Daarom is er –36 uur ingevoerd. Het aantal contracturen is gedurende de periode van het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof 0 (36 min 36). De medewerker hoeft in die periode nul uren te registreren.

Deze medewerker neemt in de periode van 03-10-2022 t/m 29-01-2023 (17 weken) 8 uur per week op als onbetaald ouderschapsverlof. Daarom is er -8 uur ingevoerd. De medewerker hoeft in die periode 36 min 8 maar 28 uur per week te registreren.

 

Indien in RegiTijd gebruik gemaakt wordt van verlof, dan wordt de verloftoekenning herberekend op basis van de wijziging in het contract.

 

Wat te doen bij ouderschapsverlof Cao Sociaal Werk?

 

Omdat er tijdens het ouderschapsverlof volgens de bepalingen in de Cao Sociaal Werk wel vitaliteitsurenopbouw maar geen vakantieverlofopbouw plaatsvindt is de meest praktische en door ons geadviseerde werkwijze om in RegiTijd full client een tijdelijk contract met een negatief aantal uren toe te voegen voor de periode van het ouderschapsverlof Cao Sociaal Werk. Het aantal negatieve uren is gelijk aan het aantal uren ouderschapsverlof Cao Sociaal Werk.
RegiTijd berekent na het toevoegen van een tijdelijk contract met een negatief aantal uren opnieuw het aantal verlofuren waar de medewerker recht op heeft voor die periode. Maar omdat er dan onterecht minder vitaliteitsuren worden toegekend, dienen deze uren worden toegevoegd.

De medewerker registreert de uren van het ouderschapverlof Cao Sociaal Werk niet. Daarom is er geen tijdschrijfrubriek ‘Ouderschapsverlof (Cao Sociaal Werk)’ nodig.

Reken eerst het verlof voor alle medewerkers door, selecteer de gewenste medewerker, noteer het aantal toegekende vitaliteitsuren, voeg aan medewerker een tijdelijk contract toe met een negatief aantal uren gelijk aan het totaal aantal uren en de periode van het ouderschapsverlof en voeg het aantal onterecht verminderde vitaliteitsuren weer toe.
 

 • Open RegiTijd full client
 • Klik op menu Medewerker - Medewerkers - tabblad Verlof / uren
 • Klik onderin op de knop 'bereken verlof'
 • Klik op 'Ja':
   

Afbeelding met tekst, software, Computerpictogram, Multimediasoftware

Automatisch gegenereerde beschrijving
 

 

 • Selecteer op tabblad 'Verlof / uren' de gewenste medewerker
 • Noteer het aantal toegekende vitaliteitsuren of maak een printscreen van het hele scherm:
   

Afbeelding met tekst, software, Computerpictogram, Webpagina

Automatisch gegenereerde beschrijving
 

 

 • Klik op tabblad 'Contracten'
 • Check links onderin of daar de naam staat van de gewenste medewerker in (stap 1)
 • Selecteer links onderin bij ‘soort contract’ ‘Bepaalde tijd (tijdelijk)’ (stap 2)
 • Klik op het groene plusje om een contractregel toe te voegen (stap 3):

   

Afbeelding met tekst, schermopname, software, scherm

Automatisch gegenereerde beschrijving
 

 

 • Voer in kolom 'van' de startdatum in van het ouderschapsverlof Cao Sociaal Werk (stap 4)
 • Voer in kolom 't/m' de einddatum in van het ouderschapsverlof Cao Sociaal Werk (stap 5)
 • Voer in kolom 'uren' het aantal uren ouderschapsverlof Cao Sociaal Werk per week in met een minteken ervoor (stap 6)
 • Klik rechts onderin op de knop met het groene vierkant en de witte vink om de wijziging op te slaan (stap 7):

   

Afbeelding met tekst, schermopname, software, Computerpictogram

Automatisch gegenereerde beschrijving


In bovenstaand voorbeeld heeft de medewerker een contract voor onbepaalde tijd vanaf 01-01-2023 voor 32 uur per week.

Deze medewerker neemt in de periode van 7-8-2023 t/m 31-12-2023 8 uur per week ouderschapsverlof Cao Sociaal Werk op. Daarom is er –8 uur ingevoerd. Het aantal contracturen is gedurende de periode van het ouderschapsverlof Cao Sociaal Werk 24 (32 min 8). De medewerker hoeft in die periode 24 uur per week te registreren.

 Indien in RegiTijd gebruik gemaakt wordt van verlof, dan wordt de verloftoekenning herberekend op basis van de wijziging in het contract.

 

 • Klik op tabblad 'Verlof / uren'
 • Noteer nogmaals het aantal toegekende vitaliteitsuren of maak een printscreen van het hele scherm:

 

Afbeelding met tekst, software, Computerpictogram, Multimediasoftware

Automatisch gegenereerde beschrijving


 • Bereken het verschil tussen het aantal toegekende vitaliteitsuren voordat er een contract met een negatief aantal uren werd toegevoegd en daarna. In dit voorbeeld 19,2 min 17,27 = 1,93 uur
 • Klik op tabblad 'Verlof / uren' rechts onderaan in het veld 'aanpassingen verlof' en selecteer 'correctie verlofuren'
 • Klik op de groene plus, er wordt bovenin een regel toegevoegd
 • Voer in deze regel de gewenste datum, omschrijving en aantal uren (positief getal) in. In dit voorbeeld 1,93 uur:
   

Afbeelding met tekst, software, Computerpictogram, Multimediasoftware

Automatisch gegenereerde beschrijving


 

 • Klik rechts onderin op de knop met het groene vierkant en de witte vink  om de wijziging op te slaan

 

Links is de aanpassing zichtbaar:

 

Afbeelding met tekst, schermopname, software, Computerpictogram

Automatisch gegenereerde beschrijving


De medewerker ziet in RegiTijd online in het scherm 'Verlof' de aanpassing:

 

Afbeelding met tekst, schermopname, software, Webpagina

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Geboorteverlof

 

Partners die in loondienst werken hebben recht op eenmaal het aantal werkuren per week volledig betaald geboorteverlof.

 

Tijdens het volledig betaald geboorteverlof vindt er volledig verlofopbouw plaats.

 

Wat te doen bij geboorteverlof?

 

 • Open RegiTijd full client
 • Klik op Bestand – Gebruikers – Koppeling medewerkers en opdrachtregels
 • Check of er aan de betreffende medewerker een opdrachtregel gekoppeld is met de tijdschrijfrubriek ‘Zwangerschaps- of geboorteverlof’ voor de periode van het geboorteverlof. Zo niet, koppel deze dan en voer de gewenste vanaf- en t/m-datum in:

    

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Als er nog geen opdrachtregel met deze tijdschrijfrubriek is, voeg deze rubriek dan toe aan de stamtabel Tijdschrijfrubrieken met de ‘overige uren’ en/of voeg een opdrachtregel met deze rubriek toe aan de interne opdracht. Neem zogewenst contact op met AdSysCo voor ondersteuning.

 

De medewerker die geboorteverlof opneemt, registreert in de week van het geboorteverlof alle uren van het geboorteverlof op de opdrachtregel met de tijdschrijfrubriek ‘Zwangerschaps- of geboorteverlof’. Deze uren worden niet afgetrokken van het aantal toegekende verlofuren.

 

Aanvullend geboorteverlof

Partners die in loondienst werken hebben recht op maximaal 5 weken gedeeltelijk betaald aanvullend geboorteverlof.

 

Tijdens het gedeeltelijk betaald aanvullend geboorteverlof vindt er volledig verlofopbouw plaats.

 

Wat te doen bij aanvullend geboorteverlof?

 

 • Open RegiTijd full client
 • Klik op Bestand – Gebruikers – Koppeling medewerkers en opdrachtregels
 • Check of er aan de betreffende medewerker een opdrachtregel gekoppeld is met de tijdschrijfrubriek ‘Zwangerschaps- of geboorteverlof’ voor de periode van het geboorteverlof én het aanvullend geboorteverlof. Zo niet, koppel deze dan en voer de gewenste vanaf- en t/m-datum in:

    

Afbeelding met tekst, schermopname, software, Computerpictogram

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Als er nog geen opdrachtregel met deze tijdschrijfrubriek is, voeg deze rubriek dan toe aan de stamtabel Tijdschrijfrubrieken met de ‘overige uren’ en/of voeg een opdrachtregel met deze rubriek toe aan de interne opdracht. Neem zogewenst contact op met AdSysCo voor ondersteuning.

 

De medewerker die aanvullend geboorteverlof opneemt, registreert in de week van het geboorteverlof alle uren van het aanvullend geboorteverlof op de opdrachtregel met de tijdschrijfrubriek ‘Zwangerschaps- of geboorteverlof’. Deze uren worden niet afgetrokken van het aantal toegekende verlofuren.

 


Onbetaald verlof

Tijdens het onbetaald verlof vindt er geen verlofopbouw plaats.

 

De meest praktische en door ons geadviseerde werkwijze is om in het geval van onbetaald verlof in RegiTijd full client een tijdelijk contract met een negatief aantal uren toe te voegen voor het totaal aantal uren en de duur van het onbetaald verlof. RegiTijd berekent na het toevoegen van het tijdelijke contract het juiste aantal verlofuren waar de medewerker recht op heeft voor die periode.

 

De medewerker registreert de uren van het onbetaald verlof niet. Daarom is er geen tijdschrijfrubriek 'Onbetaald verlof' nodig.

 

Wat te doen bij onbetaald verlof?

 

Omdat er tijdens het onbetaald verlof geen verlofopbouw plaatsvindt dienen er, na het toevoegen van een tijdelijk contract met een negatief aantal uren, aan de medewerker geen verlofuren te worden toegekend.

 

Voeg een tijdelijk contract toe met een negatief aantal uren gelijk aan het totaal aantal uren en de periode van het onbetaald verlof:

 

 • Open RegiTijd full client
 • Klik op menu Medewerker - Medewerkers - tabblad Contracten
 • Voer links onderin de naam van de gewenste medewerker in (stap 1)
 • Selecteer links onderin bij ‘soort contract’ ‘Bepaalde tijd (tijdelijk)’ (stap 2)
 • Klik op het groene plusje om een contractregel toe te voegen (stap 3)

                

Afbeelding met tekst, software, Computerpictogram, scherm

Automatisch gegenereerde beschrijving

               

 • Voer in kolom 'van' de startdatum in van het onbetaald verlof (stap 4)
 • Voer in kolom 't/m' de einddatum in van het onbetaald verlof (stap 5)
 • Voer in kolom 'uren' het aantal uren onbetaald verlof per week in met een minteken ervoor (stap 6)
 • Klik rechts onderin op de knop met het groene vierkant en de witte vink om de wijziging op te slaan (stap 7)


  Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving
   In bovenstaand voorbeeld heeft de medewerker een contract voor onbepaalde tijd vanaf 01-01-2018 voor 20 uur per week. Deze medewerker neemt in de periode van 20-02-2023 t/m 19-02-2024 20 uur als onbetaald verlof op. Daarom is er een contract toegevoegd met –20 uur. Het aantal contracturen is gedurende die onbetaald verlofperiode 0 (20 min 20). De medewerker registreert in die periode niets.

 

Indien in RegiTijd gebruik gemaakt wordt van verlof, dan wordt de verloftoekenning herberekend op basis van de wijziging in het contract.

 

Bekijk op tabblad ‘Verlof / uren’ het aantal toegekende verlofuren nádat je een contract toevoegde met een negatief aantal uren voor de periode van het onbetaald verlof.

 

Bijvoorbeeld:

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren