RegiAct - Lokale Kenmerken

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Do, 1 Sep, 2022 om 12:05 PM op Jos Koedam

In RegiAct vinden we een aantal soorten activiteitkenmerken welke aan een activiteit gekoppeld kunnen worden. We noemen dit in RegiAct de Lokale kenmerken.De volgende kenmerken zijn beschikbaar:

 • Seizoen
 • Werksoort
 • Leeftijdscategorie
 • Activiteittype
 • Groep(ering)
 • Verzorgingsgebied
 • Opdrachtgever
 • Contract
 • Filiaal
 • Model activiteit
 • RegiAct Type
 • Prestatie
 • AdministratieDe kenmerken kunnen aan een activiteit gekoppeld worden op het tabblad "Kenmerken" welke we in de activiteit vinden onder de stamgegevens.Het beheer van de lokale kenmerken:


 

Voor het beheer van de lokale kenmerken is een beheerscherm beschikbaar, te vinden via Bestand - Kenmerken - Lokaal.Middels het dropdown menu "Kenmerk:" kan het te beheren kenmerk geselecteerd worden (in het voorbeeld "Leeftijdscategorie"). 

De beschikbare kenmerk-items worden nu getoond.

Met de periode kan gefilterd worden op de periode waarin de getoonde kenmerk-items actief zijn (alleen kenmerk-items die actief zijn in de geselecteerde periode worden getoond).


Activiteitkenmerken hebben een start- en einddatum. Dit bepaalt voor de meeste kenmerken of deze worden getoond in het geselecteerde seizoen.

Door een einddatum op te geven kan een activiteitkenmerk dus niet langer beschikbaar zijn voor een activiteit.
Aanpassen, toevoegen of verwijderen van een kenmerk-item:


Bestaande kenmerken kunnen aangepast worden door in de aan te passen velden te dubbelklikken, en de aanpassing te maken.


Met de + knop kan een kenmerk-item toegevoegd worden. Er wordt nu een leeg kenmerk-item toegevoegd waarvan de velden vervolgens met de gewenste waarden ingevuld kunnen worden.


Met de - knop kan een geselecteerd kenmerk-item verwijderd worden.


De "123" knop dient om een gemaakte sortering op te slaan.
Maak eerst de gewenste sortering, en druk dan op de "123" knop.
Een aantal van de kenmerken kunnen specifiek aan- of uitgezet worden voor beschikbaarheid in RegiAct Online.
Dit wordt gedaan in de algemene instellingen.


Bestand - Instellingen - Algemeen -> tabblad 'Online':Beschrijving van de kenmerken:


 • Seizoen is altijd aanwezig en noodzakelijk voor het gebruik van RegiAct en RegiAct Online. Seizoenen sluiten bij voorkeur aan op boekjaren. Het is ook mogelijk om een schoolseizoen aan te houden.

 • Werksoort bevat werksoorten welke gebruikt kunnen worden om aan te geven onder welke werksoort een activiteit binnen de organisatie valt.

 • Leeftijdscategorie bevat leeftijdscategorieën die aan een activiteit gekoppeld kunnen worden.

 • Activiteittype hier kunnen activiteittypen toegevoegd worden waarmee een activiteit gekenmerkt kan worden. Bijv. "Cursus/Training".

 • Groep(ering) bevat kenmerken waaronder activiteiten gegroepeerd kunnen worden.

 • Verzorgingsgebied bevat de verzorgingsgebieden van de organisatie.

 • Opdrachtgever bevat opdrachtgevers van de organisatie die met dit kenmerk aan een activiteit gekoppeld kunnen worden.

 • Contract hier kunnen contracten worden aangegeven die als kenmerk aan een activiteit gekoppeld kunnen worden.

 • Filiaal bevat de locaties van de organisatie die hiermee aan een activiteit gekoppeld kunnen worden.

 • Modelactiviteit wordt gebruikt om bepaalde activiteiten te kunnen aanmerken als een modelactiviteit. Deze activiteiten worden aangemaakt en beheerd in de full client en zijn niet zichtbaar als activiteit in RegiAct Online. Ze worden daar uitsluitend gebruikt als basis voor het aanmaken van nieuwe activiteiten.

 • RegiAct Type is een systeemkenmerk en bepaalt hoe de activiteit werkt. Hier staan de volgende opties:
 • Prestatie Prestatie-indicatoren. Beheer door AdSysCo.

 • Administratie is een financiële instelling die doorwerkt in RegiJournaal. Er kunnen meerdere administraties worden aangemaakt die gescheiden van elkaar kunnen worden gejournaliseerd. Een administratie wordt gekoppeld bij de financiële instellingen van een activiteit, zoals de kostenplaats, grootboeknummer e.d.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren