RegiTijd full client - Een medewerker van de eigen organisatie toevoegen

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Vr, 31 Mei om 3:01 PM op Arjan De Wit

RegiTijd full client Medewerker toevoegen 

Vorm 

 

Medewerkers van de eigen organisatie kunnen worden toegevoegd via een koppeling met AFAS, BINT of Nmbrs. Raadpleeg dan een van de onderstaande links: 

 • Klik hierindien er sprake is van een AFAS koppeling
 • Klikhierindien er sprake is van een BINT koppeling
 • Klik hierindien er sprake is van een Nmbrs koppeling

 

Als medewerkers van de eigen organisatie niet worden toegevoegd via een koppeling, dan dient er via RegiWeb - Beheer een gebruikersaccount aangemaakt te worden en rollen worden toegekend. Raadpleeg hiervoor deze artikelen in onze Kennisbank; Een account aanmakenRollen en rechten toekennen. 

 

Als een medewerker toegang nodig heeft tot RegiTijd online, dan dient die medewerker in RegiTijd full client toegevoegd en diens gegevens ingevoerd te worden. Doe dan onderstaande: 

 

Medewerker toevoegen en diens gegevens invoeren: 

 

1. Open RegiTijd full client
2. Klik bovenin op menu ‘Medewerkers’ en klik weer op ‘Medewerkers’
3. Zet links onderaan een stip bij 'alle personen tonen'
4. Selecteer links onderaan in de dropdown-lijst de persoon die als medewerker toegevoegd moet worden
 
 

5. Klik op de knop 'Toon NAW-gegevens van de medewerker', waarna de CRM-persoonskaart wordt geopend


 

6. Klik op de knop 'Inloggegevens'7. Controleer of in het veld 'Gebruikersnaam I' een gebruikersnaam staat en zo ja of dat de gebruikersnaam is waarmee de medewerker inlogt

 


8. Sluit het scherm 'Beveiliging' d.m.v. de knop 'OK'
9. Sluit het scherm 'Persoon' d.m.v. de knop met het witte kruisje
10. Klik op 'Nee'/'No' op de vraag 'Wilt u uw wijzigingen opslaan?'
11. Als de geselecteerde persoon een gebruikersnaam heeft waarmee de medewerker inlogt, klik dan op de groene plus om deze persoon toe te voegen als medewerkerAls de geselecteerde persoon geen gebruikersnaam heeft of deze komt niet overeen met die waarmee de medewerker inlogt, probeer dan in dropdown-lijst een andere 'persoon' te vinden die een gebruikersnaam heeft waarmee de medewerker wel inlogt (vanaf stap 3). Als die niet in de lijst staat, klik dan op het tandwielicoontje linksonder en kijk of ze er dan wel in staat. Als de persoon dan nog steeds niet in de lijst staat, dan dient er voor deze medewerker een account aangemaakt te worden (zie kennisbankartikel RegiBeheer - Een account aanmaken).


12. Klik in de lijst met medewerkers éénmaal op de zojuist toegevoegde medewerker. Door middel van de pijltjestoets naar rechts zijn de gegevens van deze medewerker te bekijken. Vul gegevens in zoals: 

 • personeelsnummer 
 • functie 
 • manager 
 • afdeling (indien uw organisatie geen afdelingen kent, selecteer dan de optie met de streepjes) 
 • CAO 
 • datum CAO (als medewerker bij een andere organisatie onder dezelfde CAO viel als bij de huidige organisatie, voer dan in dit veld de in-dienst-datum in van toen ze voor het eerst onder deze CAO viel. Want mogelijk heeft de medewerker daardoor recht op Seniorenverlof) 
 • ORT 
 • ORT t/m 
 • manager (kies ‘ja’ als deze medewerker uren van medewerkers moet kunnen goedkeuren van wie hij/zij de leidinggevende is. Leidinggevende kan uitsluitend uren goedkeuren van de medewerkers aan wie hij/zij is gekoppeld als manager) 
 • pers.lid (bij ‘ja’ worden in RegiCRM Online de gegevens van de medewerker niet getoond, bij ‘nee’ wel) 

 

De grijze kolommen worden automatisch gevuld met gegevens die op andere plekken binnen RegiCare zijn ingevoerd. 

 

Laat het scherm ‘Medewerkers’ open staan. 

  

Contract toevoegen aan medewerker en contractgegevens invoeren: 

 

Om in RegiTijd Online tijd te kunnen registreren, moet aan een medewerker minimaal één lopend contract toegevoegd zijn. Er kunnen meerdere contracten worden toegevoegd. 

 

  

 1. Klik in het scherm ‘Medewerkers’ op tabblad ‘Contracten’ 
 2. Check links onderaan of er de zojuist aangemaakte medewerkernaam staat 
 3. Check links onderaan of er het gewenste contractsoort staat en wijzig deze zogewenst 
 4. Klik onderaan op de groene plus om een contract toe te voegen 
   
   

 5. Voer in het zojuist toegevoegde contract alle velden in of check of deze correct zijn gevuld (scroll naar rechts om alle velden te zien) 
   
   

 6. Voeg evt. meer contracten toe. Controleer bij een nieuw contract de van- en t/m-datum van bestaande contracten goed 
 7. Sla de wijzigingen op en sluit meteen het scherm ‘Medewerkers’ door rechts onderaan te klikken op het blauwe vierkant met de witte vink 

  

 

Bestaande contracten kunnen worden aangepast, maar let hierbij goed op, want het verlof wordt met terugwerkende kracht berekend. 

 

Een tijdelijke aanpassing in een contract kan worden uitgevoerd door een tijdelijk contract toe te voegen voor de extraof minuren. 

  

 

Koppelen van opdrachtregels met tijdschrijfrubrieken aan medewerker: 

 

Om in RegiTijd Online tijd te kunnen registreren, moet aan een medewerker minimaal één opdrachtregel met een tijdschrijfrubriek zijn gekoppeld. 

 

 beschreven hoe dit gedaan wordt. 

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren