RegiMaDi Online - Kaderlid toevoegen en importeren

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 26 Oct 2023 om 12:23 PM op Jos Koedam

Als in een casus meerdere personen betrokken zijn, bijvoorbeeld mantelzorgers of partners, zijn deze personen te koppelen in het kader. Dit kader is standaard gevuld met de klant en de consulent.

Door te klikken op ‘Kaderlid toevoegen’ kan een persoon, anonieme klant, organisatie of groep worden toegevoegd.
 • Selecteer eerst het juiste ‘type’ (klant, consulent, formeel, informeel). Een kaderlid kan een persoon, organisatie, medewerker van een organisatie, groep of anonieme klant zijn.
 • Zoek deze persoon/organisatie/groep op in het veld onder Type.
 • Geef aan welke rol het kaderlid speelt in deze casus.
 • Voeg indien gewenst een omschrijving toe.Het kan natuurlijk voorkomen dat de betreffende entiteit (persoon, groep of organisatie) nog niet is ingevoerd in het systeem

Kies dan voor 'Nieuw' en voer de benodigde gegevens in.Groepen

Beheerder 1 en 2 zijn personen van de eigen organisatie die gekoppeld kunnen worden als beheerder van een groep.

In de full client van RegiCRM kan er worden gezocht naar of gecorrespondeerd met groepen van een bepaalde beheerder.


Het toevoegen van leden in een groep verloopt via RegiCRM Online.

Door op de naam van de groep te klikken in het kader kan de groep in RegiCRM Online worden geopend.


De groepen kunnen worden gebruikt om ambulant jongerenwerk en/of buurtinitiatieven vast te leggen.


Ambulant Jongerenwerk:

  

 • De eerste contacten met de groep worden via Korte Contacten geregistreerd  
 • Maak een groep aan met als Type Klant: Groep. Kies een herkenbare naam  
 • Maak voor elke groep een aparte Groep aan 
 • Kies als adres de locatie van waaruit wordt gewerkt
 • Indien blijkt dat het een structurele groep is die gevolgd dient te worden, maak een casus aan
 • Maak voor elke groep een aparte Casus aan 
 • Indien bekend, leg in het kader vast welke leden de groep heeft 
 • Registreer de signalen of contacten als Contactmomenten  


Buurtinitiatieven


 • De eerste contacten met de bewoners worden via Korte Contacten geregistreerd  
 • Maak het buurtinitiatief aan met als Type Klant: Groep. Kies een herkenbare naam  
 • Maak voor elk buurtinitiatief een aparte Groep aan 
 • Kies als adres de locatie van waaruit wordt gewerkt  
 • Indien blijkt dat het buurtinitiatief serieus is, maak een casus aan 
 • Maak voor elk buurtinitiatief een aparte Casus aan 
 • Indien bekend, leg in het kader vast welke leden de bewonersgroep heeft 
 • Registreer de signalen of contacten of afspraken als Contactmomenten  Kaderleden importeren uit een andere casus


- Klik op de knop 'Kaderlid toevoegen'
- Selecteer in veld 'Type' de optie 'Kaderleden importeren'. Dit is de laatste optie in het rijtje.


 


- Selecteer de gewenste kaderleden: 


- Klik op 'Opslaan'


Aantekeningen/speciale notities bij personen


In het onderdeel dossier van de persoon (CRM) kan een aantekening/speciale notitie en/of beperking worden ingevoerd indien dit als zodanig is ingesteld.

Waarom alleen voor RegiMaDi Online?

Vanuit AVG optiek is de aantekening / speciale notitie een issue. Het algemene CRM gedeelte dat via RegiCRM Online wordt benaderd kan door te veel mensen worden ingezien. In verhouding daartoe is de aantekening/speciale notitie al snel stigmatiserend. 

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren