RegiTijd full client - Verlofsparen (CAO Sociaal Werk)

Gemaakt door Arjan De Wit, Gewijzigd op Thu, 04 Apr 2024 om 04:20 PM op Jos Koedam


RegiTijd – Verlofsparen (cao Sociaal Werk)

 

In de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2023-2025 is een ‘Verlofspaarregeling’ opgenomen. Het doel van deze regeling is om de werknemer in de gelegenheid te stellen verlof te sparen, om dat verlof op een later moment en in afstemming met de werkgever op te nemen als doorbetaalde uren in vrije tijd. Jaarlijks maken werkgever en werknemer afspraken over het aanwenden van de in deze cao vastgestelde bronnen voor verlofsparen. Die afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

In RegiTijd full client kan de applicatiebeheerder inleg en opname van uren in het kader van verlofsparen registreren. In RegiTijd online ziet de werknemer de inleg, de opname, het saldo en de maximale inleg. De maximale inleg van het verlofsparen wordt bepaald door de leeftijd, het aantal contracturen, de contractperiode van de werknemer en het aantal weken dat iemand in dienst is geweest (pas na 100 weken maximale inleg). 


Als u hierover meer informatie wilt en/of hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met uw servicemanager bij AdSysCo. Zogewenst zal AdSysCo het verlofsparen activeren en de applicatiebeheerder instrueren. Nadat AdSysCo het heeft geactiveerd, ziet u in dit artikel hoe u het verlof doorberekent, hoe u de registratie uitvoert, wat de medewerker RegiTijd online ziet en hoe u overzichten maakt.

 

Inhoud

INHOUDSOPGAVE

 

Het verlof doorberekenen

 

 1. Open RegiTijd full client
 2. Klik op menu ‘Medewerkers’
 3. Klik op ‘Medewerkers’

   


   
 4. Klik op tabblad ‘Verlof / uren’
 5. Klik op de knop ‘bereken verlof’ (Reken het verlof ……)

   
  Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

   
 6. Klik op ‘Ja’ zodat het verlof doorberekend wordt (kan even duren)

   

Verlofuren sparen/inleggen in het kader van verlofsparen

 

 1. Open RegiTijd full client
 2. Klik op menu ‘Medewerkers’
 3. Klik op ‘Medewerkers’
 4. Klik op tabblad ‘Verlof / uren’
 5. Zorg er voor dat er een stip bij de optie ‘verlof’ staat
 6. Selecteer de gewenste medewerker

   
  Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

   
 7. Selecteer in veld ‘aanpassingen verlof’ de optie ‘verlofsparen (CAO Sociaal Werk) / verlofuren

   


   
 8. Klik op het groene plusteken

      
 9. Bovenin worden er twee regels toegevoegd

   
  Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
   


   
 10. In de regel ‘verlofsparen (CAO Sociaal Werk) / verlofuren’ staat in kolom ‘datum’ automatisch de datum van vandaag. Voer de gewenste ‘omschrijving’ en het gewenste aantal ‘uren’ in (bij sparen/inleggen altijd een positief getal)
 11. Klik op de knop met het groene vierkant en de witte vink om de wijziging op te slaan
 12. In de regel ‘correctie verlofuren’ staat in kolom ‘datum’ automatisch de datum van vandaag. In kolom ‘uren’ staat automatisch hetzelfde aantal uren als in de regel ‘verlofsparen (CAO Sociaal Werk) / verlofuren’, maar dan negatief

   
  Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

   

Als de datum en/of het aantal uren gewijzigd moeten worden, zorg en dan voor dat in beide regels dezelfde datum en/of hetzelfde aantal plus- als minuren staan. Sla daarna de wijzigingen op.
 

Overuren sparen/inleggen in het kader van verlofsparen

 

 1. Open RegiTijd full client
 2. Klik op menu ‘Medewerkers’
 3. Klik op ‘Medewerkers’
 4. Klik op tabblad ‘Verlof / uren’
 5. Zorg er voor dat er een stip bij de optie ‘verlof’ staat
 6. Selecteer de gewenste medewerker

   
  Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

   
 7. Selecteer in veld ‘aanpassingen verlof’ de optie ‘verlofsparen (CAO Sociaal Werk) / overuren

   

   


   
 8. Klik op het groene plusteken

   
  Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

   
 9. Bovenin wordt een regel toegevoegd

   


   
 10. In de regel ‘verlofsparen (CAO Sociaal Werk) / overuren’ staat in kolom ‘datum’ automatisch de datum van vandaag. Wijzig zogewenst de datum, voer de gewenste ‘omschrijving’ en het gewenste aantal ‘uren’ in (bij sparen/inleggen altijd een positief getal)

   
  Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

   
 11. Klik op de knop met het groene vierkant en de witte vink om de wijziging op te slaan
 12. Zet op tabblad ‘Verlof / uren’ de stip bij ‘uren’
 13. Selecteer in veld ‘uitbetaling uren /overuren’ de optie ‘Uit te betalen uren (in geld of verlof)’

      
 14. Klik op het groene plusteken

   
  Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
   


   
 15. Lees de tekst in onderstaande melding en klik zo gewenst op ‘Ja’

   
  Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

   
 16. In de regel ‘Uit te betalen uren (in geld of verlof)’ staat in kolom ‘datum’ automatisch de datum van vandaag. Wijzig zogewenst de datum, voer de gewenste ‘omschrijving’ en het gewenste aantal ‘uren’ in (bij opname tbv inleg verlofsparen altijd een negatief getal)


 
Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
 

 1. Klik op de knop met het groene vierkant en de witte vink om de wijziging op te slaan

   

Uren opnemen in het kader van verlofsparen

 

 1. Open RegiTijd full client
 2. Klik op menu ‘Medewerkers’
 3. Klik op ‘Medewerkers’
 4. Klik op tabblad ‘Verlof / uren’
 5. Zorg er voor dat er een stip bij de optie ‘verlof’ staat
 6. Selecteer de gewenste medewerker

   
  Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

   
 7. Selecteer in veld ‘aanpassingen verlof’ de optie ‘verlofsparen (CAO Sociaal Werk) / verlofuren

   


   
 8. Klik op het groene plusteken

      
 9. Bovenin worden er twee regels toegevoegd

   


   
 10. In de regel ‘verlofsparen (CAO Sociaal Werk) / verlofuren’ staat in kolom ‘datum’ automatisch de datum van vandaag. Voer de gewenste ‘omschrijving’ en het gewenste aantal ‘uren’ in (bij opname altijd een negatief getal)
 11. Klik op de knop met het groene vierkant en de witte vink om de wijziging op te slaan
 12. In de regel ‘correctie verlofuren’ staat in kolom ‘datum’ automatisch de datum van vandaag. In kolom ‘uren’ staat automatisch hetzelfde aantal uren als in de regel ‘verlofsparen (CAO Sociaal Werk) / verlofuren’, maar dan positief

   

 

Als de datum en/of het aantal uren gewijzigd moeten worden, zorg en dan voor dat in beide regels dezelfde datum en/of hetzelfde aantal min- als plusuren staan. Sla daarna de wijzigingen op.


Als de medewerker uit-dienst treedt en het verlofspaarsaldo laat uitbetalen, zorg er dan voor dat in de regel met 'correctie verlofuren' het aantal uren op 0,00 staat. Bij uitdiensttreding worden er namelijk geen uren overgeheveld van het verlofspaarsaldo naar het verlofsaldo.

 

Waar ziet een medewerker in RegiTijd online gegevens mbt het verlofsparen
 

Saldo en maximale inleg verlofsparen:

 1. Open RegiTijd online
 2. Klik op RegiTijd
 3. Klik op de tegel ‘Dossier’
 4. Kijk onder ‘Opmerkingen III’
   

   
  Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

De datum is die van wanneer het verlof voor het laatst is doorgerekend (applicatiebeheerder).


Aanpassingen verlofuren mbt verlofsparen:

 

 1. Open RegiTijd online
 2. Klik op RegiTijd
 3. Klik op de tegel ‘Verlof’
 4. Kijk onder ‘Herkomst aanpassingen verlof’

   
  Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

   

Aanpassingen saldo-uren mbt verlofsparen:

 

 1. Open RegiTijd online
 2. Klik op RegiTijd
 3. Klik op de tegel ‘Saldo’
 4. Kijk onder ‘Bijzonderheden saldo overzicht’
   

   
  Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Overzichten in RegiTijd full client mbt verlofsparen:
 

Er zijn twee overzichten mbt verlofsparen; verlofsparen (saldo) en verlofsparen (mutatie / correctie)

 1. Open RegiTijd full client
 2. Klik op menu ‘Overzichten’
 3. Klik op tabblad ‘Overzichten overig’
 4. Zet onder ‘verlof/uren medewerkers’ een stip bij de optie ‘verlofsparen (saldo)’ of bij ‘verlofsparen (mutatie / correctie)’
 5. Klik op de knop ‘Maak overzicht’

 

 

Het overzicht ‘verlofsparen (saldo)’ ziet er zo uit:


 
Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Het overzicht ‘verlofsparen (mutatie / correctie)’ ziet er zo uit:

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren