RegiMaDi - simpel of uitgebreid verwijzen

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 21 Dec 2023 om 01:40 PM op Jos Koedam

Sinds de laatste update zijn de stamtabellen voor "Verwezen door" en "Verwezen naar" verplaatst!

Deze velden stonden eerder in: RegiMadi FC > Instellingen > Stamtabellen > MaDi I > Doorverwezen door en Doorverwijzen naar

De nieuwe locatie is: RegiMadi FC > Instellingen > Stamtabellen > MaDi II > Verwezen type


In RegiMaDi zijn er twee vormen van doorverwijzen:

 1. simpel doorverwijzen (standaard)
 2. uitgebreid doorverwijzen

Beide vormen van verwijzen zijn beschikbaar voor casussen. Bij korte contacten is het uitsluitend mogelijk om simpel door te  verwijzen.

Bij simpel doorverwijzen kan de instantie worden gekozen die doorverwezen heeft (verwezen door) of waarnaar er doorverwezen is (verwezen naar). 

Het is bij deze vorm van verwijzen mogelijk om meerdere instanties te selecteren.


Bij uitgebreid doorverwijzen kan naast de instantie ook worden aangegeven:

 1. naar wie er binnen de instantie is doorverwezen (een van de formele netwerk kaderleden)
 2. wanneer er is doorverwezen


Het invoeren van een kaderlid uit het formele netwerk is niet verplicht. Dit veld mag leeggelaten worden.Het advies is om de clean inrichting te gebruiken tenzij er specifiek moet worden verwezen naar een organisatie en/of als er meerdere verwijzers op organisatieniveau moeten worden vastgelegd. Dan kan gebruik worden gemaakt van de Uitgebreide doorverwijzing. Redenen kunnen zijn;


 • Eisen t.a.v. financiering. De subsidieverstrekker wil weten hoeveel klanten er naar organisatie X of Y zijn doorverwezen/aangemeld
 • Specifieke samenwerkingsovereenkomsten met organisaties
UItgebreide verwijzing

Met de uitgebreide verwijzing wordt een extra veld geactiveerd in de stap Aanmelding en Afsluiting:


Werkwijze:

 • Voeg de organisatie die als verwijzer (door of naar) toe aan het kader. Klik hiervoor op kaderlid toevoegen en selecteer Formeel (organisatie, medewerker organisatie, persoon).
 • Zoek of de organisatie/medewerker organisatie/persoon al voorkomt in het systeem. Zo niet, voeg nieuw toe. 
 • Klik op het groene plusje achter verwezen door of naar. 
 • Kies het kaderlid bij Formeel Netwerk
 • Selecteer het Type. Dit zijn de stamtabellen die gevuld zijn bij het veld doorverwezen door en naar. 
 • De verwijzer is zichtbaar en kan met het rode minnetje weer worden verwijderdActiveren en instellen van verwijzing:


 • Instellen stamtabellen: Ga naar RegiMadi FC -> Instellingen -> stamtabellen -> Madi II - Verwezen type

Gebruik de clean inrichting of pas deze aan naar behoefte van de klant. Let op: het Type/soort organisatie wordt gebruikt om de organisaties te clusteren. Zorg er voor dat alle type/soort organisaties zijn toegevoegd. Bij het toevoegen van een organisatie (bv huisarts A) moet het type wel aanwezig zijn (=huisarts)


 • Activeren uitgebreide verwijzing

De standaardinstelling is simpele verwijzing. Uitgebreide verwijzing dient dus te worden ingesteld per methodiek.
Ga naar RegiMadi FC -> Instellingen -> Algemeen. Kies tabblad werkstroomcasus en selecteer de juiste methodiek.
Kies Instellingen I en zet soort verwijzing om van simpel naar uitgebreid.

De uitgebreide verwijzing is nu geactiveerd.


Let op: De oude stamtabellen Doorverwezen door en Doorverwijzen naar zijn vervallen in update 1.30.0 van RegiWeb


Rapportages Power BI


Data over de (uitgebreide) verwijzing is te vinden in Power BI MaDi onder Tabblad 8e en 8f


Aandachtspunten:

Uitgebreide verwijzing vergt een extra handeling voor de gebruiker: de organisatie/persoon moet eerst worden toegevoegd aan het kader. Hierbij moet het juiste type (formeel) worden geselecteerd en bovendien goed worden gezocht of de organisatie/persoon niet al bestaat. Beide vormen een risico voor fouten. 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren