RegiTijd full client - Overzichten

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 04 Apr 2024 om 04:18 PM op Jos Koedam

Overzichten RegiTijd full client


INHOUDSOPGAVE1. Inleiding

 

De overzichten in RegiTijd zijn bedoeld om stuur- en verantwoordingsgegevens mbt ‘uren’ te leveren. De gegevens zijn afkomstig uit het registratieprogramma RegiTijd.

 

De medewerker registreert directe uren (ten behoeve van een opdracht), indirecte uren (ten behoeve van de algemene organisatie), overige uren (afwezigheid, verzuim, verlof) en evt. ORT-uren.

 

In RegiTijd wordt het volgende vastgelegd:

 

 1. Opdrachtgevers, opdrachten en deelopdrachten (opdrachtregels)
 2. Medewerkersgegevens ten behoeve van de tijdregistratie (soms gesynchroniseerd vanuit een personeelsregistratieprogramma)
 3. Additionele informatie van de gegevens om de selectiemogelijkheden uit te breiden
 4. Verlof
 5. Verzuim

 

In RegiTijd zijn de meest gebruikte overzichten te vinden op tabblad ‘Overzichten uren’: 

 

Deze overzichten zijn vanuit onderstaande 3 invalshoeken te maken:

 

 • Vanuit de opdrachten
 • Vanuit de medewerkers
 • Vanuit de opdrachten / rubrieken

 

Na het kiezen van een invalshoek, worden verdere filtermogelijkheden zichtbaar.

 

In RegiTijd zijn de minst gebruikte overzichten te vinden op tabblad ‘Overzichten overig’: 

 

In RegiTijd zijn de overzichten die geëxporteerd kunnen worden te vinden op tabblad ‘Export bestanden’: 

 

 

2. Invalshoeken en filtermogelijkheden

 

Invalshoek ‘opdrachten’

 

 

 • opdrachtgevers: rapporten met basisgegevens van de opdrachtgevers
 • opdrachten I: informatie van de opdracht, de looptijd, de verkochte uren, de geplande uren en de realisatie beschikbaar
 • opdrachten II: als opdrachten I, maar met de financiële gegevens
 • opdrachten III: als opdrachten I, maar met de opdrachtregels
 • koppelingen: de gekoppelde opdrachtregels per medewerker

 

Filtermogelijkheden:

 

 

 • periode: geef gewenste periode op
 • selecteren: zet een vinkje bij het (de) gewenste veld(en) om gegevens te filteren. Meer dan 1 mogelijk 
 • groeperen: zet een vinkje bij het gewenste veld om gegevens te groeperen. Maximaal 1 mogelijk
 • sorteren: zet een stip bij de gewenste sortering. Ga met muisaanwijzer op keuzerondje staan voor toelichting. Maximaal 1 mogelijk

 

Invalshoek ‘medewerkers’

 

 

 • medewerkers: basisgegevens van de medewerkers
 • formatie: formatie- en contractgegevens
 • tijdregistratie: realisatie versus contract, realisatie versus planning directe inzet, realisatie versus planning totale inzet
 • tijdsbesteding I: verhoudingen directe inzet, indirect en overig en realisatie ten opzichte van de normuren
 • tijdsbesteding II: verhoudingen directe, indirecte en overige uren (uitgesplitst)
 • restcapaciteit: inzicht in de beschikbare restcapaciteit bij een gekozen peildatum

 

Filtermogelijkheden:

 

 

 • periode: geef gewenste periode op
 • selecteren: zet een vinkje bij het (de) gewenste veld(en) om gegevens te filteren. Meer dan 1 mogelijk
 • groeperen: zet een vinkje bij het gewenste veld om gegevens te groeperen. Maximaal 1 mogelijk

 

Invalshoek ‘opdrachten / rubrieken’

 

 

 • tijd medewerkers == > opdrachten: tijd van de opdrachten vanuit de optiek van de medewerkers
 • tijd medewerkers == > rubrieken: tijd van de rubrieken vanuit de optiek van de medewerkers
 • tijd opdrachten == > medewerkers: tijd van de medewerkers vanuit de optiek van de opdrachten
 • tijd rubrieken == > medewerkers: tijd van de medewerkers vanuit de optiek van de rubrieken
 • totaal overzicht: totaaloverzicht (deel)opdrachten, rubrieken en medewerkers
 • export overzichten: maandoverzicht en overzichten tbv export

 

Filtermogelijkheden:

 

 

 • periode: geef gewenste periode op
 • selecteren: zet een vinkje bij het (de) gewenste veld(en) om gegevens te filteren. Meer dan 1 mogelijk 
 • groeperen: zet een vinkje bij het gewenste veld om gegevens te groeperen. Maximaal 1 mogelijk
 • sorteren: zet een stip bij de gewenste sortering. Ga met muisaanwijzer op keuzerondje staan voor toelichting. Maximaal 1 mogelijk

 

 

3. Veel gebruikte overzichten

 

A. Controleren of de realisatie in overeenstemming is met de begroting van de (deel)opdracht van de opdrachtgever

 

 1. Open RegiTijd full client
 2. Klik bovenin op ‘Overzichten’
 1. Geef gewenste periode op [1]
 2. Zet onder ‘opdrachten’ een stip bij ‘opdrachten III’ [2]
 3. Zet desgewenst een vinkje in de kolom ‘selecteren’ bij het gewenste veld en selecteer de gewenste waarde, zodat de gegevens in het overzicht gefilterd worden [3]
 4. Zet desgewenst een vinkje in de kolom ‘groeperen’ bij het gewenste veld, zodat de gegevens in het overzicht gegroepeerd worden [4]
 5. Klik op de knop ‘Maak overzicht’ [5]

 

 

Maak in het overzicht evt. gebruik van de opties bovenin, zoals ‘Afdrukken’, ‘Volgende pagina’, ‘Deze gegevens exporteren naar Excel’ (sla gegevens op de beveiligde omgeving van de R-schijf op).

 

 

B. Controleren van de gerealiseerde uren per medewerker per maand

 

 1. Open RegiTijd full client
 2. Klik bovenin op ‘Overzichten’ 
 3. Geef gewenste periode op [1]
 4. Zet onder ‘opdrachten / rubrieken’ een stip bij ‘export overzichten’ [2]
 5. Zet desgewenst een vinkje in de kolom ‘selecteren’ bij het gewenste veld en selecteer de gewenste waarde, zodat de gegevens in het overzicht gefilterd worden [3]
 6. Klik op de knop ‘Maak maand / export overzicht’ [4]

 

 

        7. Verschuif de horizontale balk om alle kolommen te zien

        8. Maak in het maandoverzicht evt. gebruik van de optie onderin om deze gegevens te kopiëren naar Excel (sla                            gegevens op de beveiligde omgeving van de R-schijf op). 

 

 

C. Controleren hoeveel procent van het aantal contracturen elke medewerker heeft geregistreerd

 

 1. Open RegiTijd full client
 2. Klik bovenin op ‘Overzichten’
 1. Geef gewenste periode op [1]
 2. Zet onder ‘medewerkers’ een stip bij ‘tijdregistratie’ [2]
 3. Zet desgewenst een vinkje in de kolom ‘selecteren’ bij het gewenste veld en selecteer de gewenste waarde, zodat de gegevens in het overzicht gefilterd worden [3]
 4. Zet desgewenst een vinkje in de kolom ‘groeperen’, zodat de gegevens in het overzicht gegroepeerd worden [4]
 5. Klik op de knop ‘Maak overzicht’ [5]

 

 

Maak in het overzicht evt. gebruik van de opties bovenin, zoals ‘Afdrukken’, ‘Volgende pagina’, ‘Deze gegevens exporteren naar Excel’ (sla gegevens op de beveiligde omgeving van de R-schijf op). 

 

 

 

D. Controleren hoeveel procent op directe, indirecte en overige tijdschrijfrubrieken is geregistreerd

 

 1. Open RegiTijd full client
 2. Klik bovenin op ‘Overzichten’
 1. Geef gewenste periode op [1]
 2. Zet onder ‘medewerkers’ een stip bij ‘tijdsbesteding’ [2]
 3. Zet desgewenst een vinkje in de kolom ‘selecteren’ bij het gewenste veld en selecteer de gewenste waarde, zodat de gegevens in het overzicht gefilterd worden [3]
 4. Zet desgewenst een vinkje in de kolom ‘groeperen’, zodat de gegevens in het overzicht gegroepeerd worden [4]
 5. Klik op de knop ‘Maak overzicht’ [5]

 

 

Maak in het overzicht evt. gebruik van de opties bovenin, zoals ‘Afdrukken’, ‘Volgende pagina’, ‘Deze gegevens exporteren naar Excel’ (sla gegevens op de beveiligde omgeving van de R-schijf op). 

 

 

E. Controleren van het aantal overuren (op basis van hele weken) en verlofuren

 

 1. Open RegiTijd full client
 2. Klik bovenin op ‘Medewerkers’ en nogmaals op ‘Medewerkers’
 3. Klik op tabblad ‘Overzicht verlof’ [1]
 4. Geef rechts onderin de gewenste periode op [2]

Let op: Verlofuren worden berekend op basis van een heel kalenderjaar. Saldo-uren worden berekend op basis van hele weken in het verleden

 1. Selecteer desgewenst een medewerker [3]
 2. Zet een stip bij ‘actueel’ [4]
 3. Klik rechts onderin op de linker printer ‘Maak overzicht verlof’ [5]

 

 

Maak in het overzicht evt. gebruik van de opties bovenin, zoals ‘Afdrukken’, ‘Volgende pagina’, ‘Deze gegevens exporteren naar Excel’ (sla gegevens op de beveiligde omgeving van de R-schijf op). 

 

 

F. Controleren hoeveel uren medewerkers hebben geregistreerd en verhouding t.o.v. hun aantal contracturen
 

 1. Open RegiTijd full client
 2. Klik bovenin op ‘Uren Registratie'
 3. Klik op tabblad ‘Analyse’ [1]
 4. Zet links onderaan een stip bij de optie ‘iedereen’ [2]
 5. Klik rechts onderaan op de knop ‘Vernieuw het scherm’ [3]
 6. Nadat alle gegevens getoond zijn, schuif je de horizontale schuifbalk helemaal naar links [4]
 7. Sorteer de regels op de kolom ‘tot. uren’, zodanig dat de regels met het minst aantal geregistreerde uren bovenaan staan [5]:

  Afbeelding met tekst, schermopname, software, Computerpictogram

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

        8. Beoordeel per medewerker op basis van diens totaal aantal geregistreerde uren t.o.v. diens aantal contracturen                       (kolom 'contr/per.') of er actie ondernomen moet worden


G. Controleren van de gerealiseerde uren per cluster van de tijdschrijfrubrieken
 

 1. Open RegiTijd full client
 2. Klik bovenin op ‘Overzichten’

 3. Geef gewenste periode op [1]
 4. Zet onder ‘opdrachten’ een stip bij ‘opdrachten III’ [2]
 5. Zet rechts naast veld ‘rubriek: cluster’ een vinkje in de kolom ‘groeperen’, zodat de gegevens in het overzicht gegroepeerd worden [3]
 6. Klik op de knop ‘Maak overzicht’ [4]

           Afbeelding met tekst, schermopname, software, scherm

Automatisch gegenereerde beschrijving

 
Maak in het overzicht evt. gebruik van de opties bovenin, zoals ‘Afdrukken’, ‘Volgende pagina’, ‘Deze gegevens exporteren naar Excel’ (sla gegevens op de beveiligde omgeving van de R-schijf op)

Afbeelding met tekst, schermopname, lijn, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren