RegiCare - Anonimiseren gegevens

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Fri, 22 Mar 2024 om 09:16 AM op Jos Koedam

Het gaat om het anonimiseren en niet om het verwijderen van gegevens.

 

Wanneer worden er gegevens in RegiCare geanonimiseerd?

 

Als een klant van AdSysCo van een persoon het verzoek heeft gekregen om vóór het einde van de bewaartermijn gegevens te anonimiseren. Die persoon kan daarmee gebruik maken van het ‘Recht van vergetelheid’(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-vergetelheid). Als onze klant bij AdSysCo een verzoek indient om gegevens van een persoon te anonimiseren, dient ze daartoe een verzoek in onder aanlevering van gegevens van die persoon. Omdat het zoveel handelingen zijn en het zo weinig voorkomt, voert AdSysCo de handelingen uit en willigt daarmee het verzoek van onze klant in.

 

In RegiCare is het niet mogelijk om gegevens automatisch te anonimiseren. Het is wel mogelijk om gegevens ‘handmatig’ te anonimiseren. Gegevens tbv verantwoording dienen bewaard te blijven, dus niet verwijderd te worden.

 

Welke handelingen uitvoeren als cliëntgegevens alleen in MaDi en CRM staan (sla tussentijds regelmatig wijzigingen op):

 

regiMaDi Full client:

 • Open casussen die aan cliënt zijn gekoppeld
 • Klik op knop ‘Casus instellingen en beheer’
 • Kik op knop ‘Admin edit’
 • Klik op tabblad ‘Algemeen’
 • Maak zonodig veld ‘Locatie’ leeg
 • Klik op subtabblad ‘Extra’ en maak deze velden leeg; Omschrijving, Hulpverleningsverleden, Machtiging
 • Klik op subtabblad ‘Notitie’ en verwijder evt. inhoud
 • Klik op tabblad ‘Aanmelding’
 • Verwijder evt. hulpvraag of hulpbehoefte door vinkje te verwijderen
 • Maak deze velden leeg; Wijze van, Initiatief, verwezen door, Verwezen
 • Klik op subtabblad ‘Contacten’
 • Als er contacten zijn, klik op elk contact:
  1. Klik op subtabblad ‘Details’, verwijder alle gegevens in velden; Omschrijving, Categorie, Initiatief, Locatie, Wijze. VERWIJDER NOOIT DATUM EN TIJDSDUUR, want dat zijn verantwoordingsgegevens
  2. Klik op subtabblad ‘Samenvatting’ en verwijder evt. inhoud
  3. Klik op subtabblad ‘Overig’ en verwijder evt. inhoud
 • Klik op subtabblad ‘Taken’ en verwijder de evt. taken of maak deze velden leeg; Onderwerp, Categorie, Notitie
 • Klik op subtabblad ‘Bijlagen’ en verwijder de evt. bijlagen
 • Klik op tabblad ‘Verheldering’
 • Verwijder evt. hulpvraag
 • Klik op subtabblad ‘Contacten’
 • Als er contacten zijn, klik op elk contact:
  1. Klik op subtabblad ‘Details’, verwijder alle gegevens in velden; Omschrijving, Categorie, Initiatief, Locatie, Wijze. VERWIJDER NOOIT DATUM EN TIJDSDUUR, want dat zijn verantwoordingsgegevens
  2. Klik op subtabblad ‘Samenvatting’ en verwijder evt. inhoud
  3. Klik op subtabblad ‘Overig’ en verwijder evt. inhoud
 • Klik op subtabblad ‘Taken’ en verwijder de evt. taken of maak deze velden leeg; Onderwerp, Categorie, Notitie
 • Klik op subtabblad ‘Bijlagen’ en verwijder de evt. bijlagen
 • Klik op subtabblad ‘Plan van aanpak’
 • Klik op elk onderliggend tabblad en verwijder evt. inhoud
 • Klik op tabblad ‘Dienstverlening’
 • Selecteer het bovenste Traject
 • Klik op subtabblad ‘Details’, verwijder evt. inhoud in veld ‘Omschrijving’ en verwijder evt. ‘Hulpvragen’
 • Klik op subtabblad ‘Contacten’
 • Als er contacten zijn:
  1. Dubbelklik op elk contact om deze te openen
  2. Klik op subtabblad ‘Algemeen’, verwijder in veld ‘omschrijving’ evt. inhoud, maak deze velden leeg; Categorie, Initiatief, Locatie en Wijze. VERWIJDER NOOIT DATUM EN TIJDSDUUR, want dat zijn verantwoordingsgegevens
  3. Klik op subtabblad ‘Hulpvragen’ en verwijder evt. hulpvragen
  4. Klik op subtabblad ‘Samenvatting’ en verwijder evt. inhoud
  5. Klik op subtabblad ‘Afspraken’ en verwijder evt. inhoud
  6. Klik op subtabblad ‘Overig’ en verwijder evt. inhoud
  7. Herhaal bovenstaande voor alle contacten
 • Klik op subtabblad ‘Taken’ en verwijder de evt. taken of maak deze velden leeg; Onderwerp, Categorie, Notitie
 • Klik op subtabblad ‘Bijlagen’ en verwijder de evt. bijlagen
 • Herhaal bovenstaande bij evt. andere trajecten
 • Klik op tabblad ‘Afsluiting’
 • Maak deze velden leeg; Client doorverwezen, Verwezen naar, Reden afsluiting, Resultaat, Verwezen naar, Notitie bij afsluiten
 • Klik op subtabblad ‘Contacten’
 • Als er contacten zijn:
  1. Klik op subtabblad ‘Details’, verwijder alle gegevens in velden; Omschrijving, Categorie, Initiatief, Locatie, Wijze. VERWIJDER NOOIT DATUM EN TIJDSDUUR, want dat zijn verantwoordingsgegevens
  2. Klik op subtabblad ‘Samenvatting’ en verwijder evt. inhoud
  3. Klik op subtabblad ‘Overig’ en verwijder evt. inhoud
 • Klik op subtabblad ‘Taken’ en verwijder de evt. taken of maak deze velden leeg; Onderwerp, Categorie, Notitie
 • Klik op subtabblad ‘Kwaliteitsmeting’ en verwijder evt. vinkjes
 • Klik op subtabblad ‘Bijlagen’ en verwijder evt. bijlagen
 • Sla wijzigingen op

 

regiCRM full client:

 • Open de persoonskaart
 • Klik op tabblad ‘Vrij’ en verwijder evt. inhoud
 • Klik op tabblad ‘Divers’ en maakt evt. gevulde velden leeg
 • Klik op tabblad ‘Kenmerken’ en verwijder evt. kenmerken
 • Klik op tabblad ‘Toezicht’ en maak evt. gevulde velden leeg
 • Klik op tabblad ‘Relaties’ en maak evt. gevulde velden leeg
 • Klik op tabblad ‘Overig’ en maakt evt. gevulde velden leeg (ook veld ‘Notitie!’)
 • Klik op tabblad ‘Financieel’ en maak evt. gevulde velden leeg
 • Klik op tabblad ‘Communicatie’ en maak evt. gevulde velden leeg
 • Klik op tabblad ‘Adres’ en wis alle evt. gevulde adressen
 • Klik op tabblad ‘Naam’ en:
  1. Verwijder Geboortedatum
  2. Maak veld ‘Voorletters’ leeg
  3. Vervang ‘Roepnaam’ door ‘ZZZ’
  4. Vervang evt. ‘Voornaam’ door ‘ZZZ’
  5. Vervang ‘Achternaam’ door ‘ZZZ’
 • Klik onderin op de knop ‘Pasfoto beheren’ en verwijder evt. foto
 • Klik rechts op de knop ‘Beheer’ (tandwiel) en:
  1. Klik op ‘Geslacht wissen’
  2. Klik op ‘Persoon deactiveren
 • Sla wijzigingen op

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren