RegiMaDi Online - Verwijsindex Risicojongeren

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 26 Oct 2023 om 12:29 PM op Jos Koedam

Wat is het?

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijk systeem waarmee hulpverleners van elkaar op de hoogte worden gebracht; dat zij met een jongere te maken hebben. Hierbij worden geen inhoudelijke zaken gedeeld, alleen dat ze betrokken zijn. Dit zijn zogeheten ketenpartners.


Mocht het nodig zijn dan kunnen ze signalen naar elkaar versturen met een bepaald niveau van urgentie. Dit zorgt er voor dat de ketenpartners extra opletten en elkaar te hulp kunnen schieten.


Bij elke jongere wordt ook een ketencoördinator aangesteld. Deze behoudt het overzicht en is het eerste aanspreekpunt voor de andere ketenpartners.


Organisaties hebben geen directe verbinding met de verwijsindex. In plaats daarvan zijn er een aantal tussenliggende systemen die meestal een bepaalde regio bedienen. Via de gemeente wordt er dan een bepaald systeem uitgekozen. 


Hoe werkt het?


De koppeling gaat vanzelf werken als er aan de voorwaarden wordt voldaan. Momenteel is er een mogelijke koppeling met Zorg voor Jeugd (ZVJ).


Voorwaarden:

  • Is de casus van de juiste casussoort?
  • Is de cliënt jonger dan 23 jaar?
  • Is het BSN van de cliënt bekend?

Gevolg:

  • De medewerker wordt aangemaakt bij ZVJ als dat nodig is.
  • De cliënt wordt geverifieerd bij ZVJ.
  • De signalen bij de cliënt worden opgehaald en opgeslagen.
  • De kaderleden bij alle relevante casussen van de cliënt worden aangevuld met de ketenpartners.


Er verschijnt nu een nieuw blok binnen de casus: het overzicht van signalen.

Ook is de lijst met kaderleden aangevuld met de ketenpartners.Signalen kunnen toegevoegd worden met de gelijknamige knop. De einddatum staat standaard ingesteld op een periode van twee jaar. Als de casus afgesloten wordt dan zullen alle signalen en ketenregistraties automatisch de juiste einddatum krijgen.


Waarschuwing

Wanneer er nieuwe signalen zijn, of bestaande signalen zijn aangepast, krijgt de gebruiker een waarschuwing de eerste keer dat deze weer in de casus kijkt.


Synchronisatie

Om de zo veel tijd zal RegiWeb alle relevante cliënten nalopen en up-to-date brengen met wat er in Zorg voor Jeugd bekend is over de jongere. Kaderleden en signalen zullen dus veranderen om dit te weerspiegelen.


Een kleine uitzondering hierop zijn de kaderleden bij een gesloten casus. Hier laten wij de kaderleden in tact zoals op het moment dat de casus afgesloten werd. Deze zullen zichtbaar zijn totdat de betreffende cliënt 23 jaar of ouder is geworden.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren