RegiTijd full client - Doorschuiven overuren naar het nieuwe jaar

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Do, 26 Okt, 2023 om 2:29 PM op Jos Koedam

Indien besloten wordt dat de eindstand overuren meegenomen mag worden naar het nieuwe jaar, dient een aanpassing in de overuren plaats te vinden. Het doorschuiven van de eindstand overuren is van belang, omdat deze anders bij het begin van een nieuw kalenderjaar vervalt en er weer gestart wordt met een urensaldo van 0.

Het doorschuiven kan worden uitgevoerd via het scherm ‘Medewerkers’ in de full client van RegiTijd. Voer onderstaande stappen uit:


Stap 1
Zorg er voor dat het voorgaande kalenderjaar afgerond is, dus dat alle medewerkers hun tijdregistratie bijgewerkt en afgerond hebben voor dat jaar. Alleen dan is er een correcte eindstand overuren.
  • Klik bovenin op menu ‘Medewerkers’, klik op ‘Medewerkers’ en klik op tabblad ‘Overzicht verlof’
  • Selecteer rechts onderaan bij 'jaar' het jaartal van het vorige kalenderjaar
  • Zet rechts onderaan een stip bij optie 'einde jaar' 
  • Klik rechts onderaan op de knop 'Maak overzicht verlof'


In kolom ‘over-uren (52/53 weken)’ staan de evt. overuren:



⦁    Beoordeel of er medewerkers zijn die hun overuren mee mogen nemen naar het volgende jaar en zo ja, alle uren of een gedeelte. Exporteer zo gewenst de gegevens uit het overzicht naar Excel:  


⦁ Sluit het overzicht


Stap 2


⦁ Klik in het scherm ‘Medewerkers’ en selecteer de gewenste medewerker
⦁ Klik op tabblad ‘Verlof / uren’
⦁ Zet een stip bij ‘uren’
⦁ Selecteer in het veld ‘uitbetaling uren / overuren’ de systeemtijdschrijfrubriek ‘Overuren (van vorig jaar naar 1/1)’. Mocht deze rubriek er niet staan, koppel de rubriek dan aan de medewerker (via Bestand - Gebruikers - Koppeling medewerkers en opdrachtregels)
⦁ Check in veld 'bij medewerker' of daar de naam staat van de gewenste medewerker en wijzig deze zo nodig
⦁ Klik vervolgens op de groene plus



⦁    Klik in scherm ‘Maak uw keuze’ op ‘Ja’


Stap 3


⦁ Voer in veld ‘datum’ de datum in van de eerste maandag van de eerste volledige week van het nieuwe jaar
⦁ Voer in veld ‘omschrijving’ in: Overuren (van vorig jaar naar nieuwe jaar)
⦁ Voer in het rechterveld ‘uren’ het exacte aantal uren in die de betreffende medewerker aan overuren mag meenemen naar het nieuwe kalenderjaar


Stap 4


Klik eventueel als controle bovenin op menu ‘Uren Registratie’ en zoek de juiste medewerker op. Ga naar de eerste week van het nieuwe jaar. Hier is de zojuist toegevoegde regel zichtbaar. Zoals te zien is telt de 20 uur niet mee in de gewerkte uren voor deze week, maar start de medewerker wel met een positief saldo overuren van 8 uur voor deze week.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren