RegiCRM Online - BSN Check

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Tue, 23 Apr 2024 om 04:37 PM op Jos Koedam

Wat is de BSN Check?

Door een koppeling met Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg kunnen gegevens in RegiCRM aangevuld worden met de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor kan bijvoorbeeld het BSN-nummer van in RegiCRM bestaande personen opgehaald worden uit de BRP. Omgekeerd kunnen er persoonsgegevens opgehaald worden uit de BRP op basis van een bestaand BSN-nummer.

Hoe werkt de BSN Check?

Als je een persoon toevoegt of bewerkt, is de knop 'Check BSN' zichtbaar. Deze knop is alleen zichtbaar voor medewerkers die hiervoor de juiste rechten hebben.
Als er voldoende gegevens zijn ingevuld, kunnen de persoonsgegevens opgehaald worden.

Er zijn drie manieren om te zoeken:
  • Op BSN-nummer
  • Op geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer
  • Op geslacht, geboortedatum en achternaam


Roepnamen

De roepnaam (c.q. bijnaam) van een persoon wil nog wel eens verschillen. Daarom worden vanuit de BRP alleen de voorletters overgenomen. Als de roepnaam in RegiCRM afwijkt van de roepnaam in de BRP, dan wordt er gevraagd of de BRP-roepnaam overgenomen mag worden.

Achternaam en geboortenaam

Als de achternaam in RegiCRM afwijkt van de achternaam in de BRP (dit is altijd de geboortenaam), dan wordt er gevraagd of de bestaande achternaam vervangen mag worden door deze geboortenaam.

Hoe bewerk je de opgehaalde gegevens?

Als de gegevens op de persoonskaart zijn ingevuld met behulp van de BSN Check, dan worden de automatisch gevulde velden afgeschermd tegen bewerking. Door nogmaals op de knop 'Check BSN' te klikken wordt deze bescherming opgeheven. Daarna kun je de gegevens bewerken.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren