RegiCRM Online - Persoon bewerken

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Do, 27 Jun om 7:13 AM op Jos Koedam

Leestijd: ongeveer 4 minuten


In dit artikel kom je meer te weten over de persoonskaart en de verschillende onderdelen die daar te bewerken zijnWanneer bij een persoon in CRM Online wordt gekozen voor Bewerken, dan zijn de velden te bewerken die bij Toevoegen zijn opgegeven.

Kies voor deze optie indien de naam, het adres, IBAN, telefoonnummer etc. gewijzigd moeten worden.


Bij een persoon is een reeks tabbladen zichtbaar met informatie over de persoon. Dit zijn de onderstaande tabs met daaronder verschillende onderdelen.INHOUDSOPGAVEIn dit artikel wordt toegelicht wat er op deze tabs wordt aangeven en wat hier kan worden toegevoegd, bewerkt, verwijderd etc.


Overzicht

Het overzicht bevat een samenvatting van gegevens die zijn vastgelegd zijn bij het toevoegen en bewerken van de persoon. Wijzigingen in dit scherm worden uitgevoerd via de button Bewerken. Deze knop is te vinden rechtsboven, naast de naam.

Verder vind je hier de recente dienstverlening (afgelopen 3 maanden).

Dat zijn bijvoorbeeld taken, ingevulde vragenlijsten, een inschrijving op een activiteit, een koppeling aan een casus of een passagiersdossier in ANWB Automaatje.


Afbeelding 1: de tab overzicht van de persoonskaart


Wat er precies wordt getoond is geheel afhankelijk van wat er bij de persoon is ingevoerd en welke invoervelden beschikbaar zijn gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende onderdelen.


Dienstverlening

Een overzicht van de contracten, activiteiten, signalen, tickets, taken, vragenlijst, inboxberichten, casussen, korte contacten en werksoorten waar de persoon aan is gekoppeld. Via dienstverlening kunnen vervolgens de betreffende gegevens in andere applicaties benaderd worden indien de ingelogde persoon gemachtigd is om deze informatie in te zien.


Dit scherm geeft naast de koppelingen ook aan in welke rol (deelnemer, passagier e.d.) de persoon betrokken is, per wanneer dat is gestart en wat de huidige status (actief, wachtlijst, voltooid, definitief e.d.) is van deze koppeling. Hieronder enkele voorbeelden bij de meest gebruikte dienstverlening.


De tab dienstverlening heeft een filter gekregen om alleen de dienstverlening te zien van afgelopen jaar, langer dan een jaar geleden, of van alle tijden.


Daarnaast is er de mogelijkheden de dienstverlening te sorteren op Thema en indeling volgens de ordening Signaleren - Adviseren - Arrangeren.  De sortering op module zoals voorheen blijft beschikbaar.


Afbeelding 2: de tab dienstverleningRegiMaDi

In de onderstaand voorbeeld staat een reeks casussen en korte contacten. Door te klikken op een regel, bijvoorbeeld bij het casusnummer of het pijltje aan de rechterkant wordt het betreffende contact of de casus geopend.


RegiMatch en RegiVrijwilliger

In het onderstaande voorbeeld is te zien dat de persoon in zowel RegiMatch als RegiVrijwilliger actief is. De startdatum staat vermeld naast de status.Communicatie 


Het toevoegen of bewerken van huisadres, postadres, werkadres, telefoonnummers en e-mailadressen. Daarnaast worden hier de toestemming en voorkeuren en mailings opgegeven.
Adres

Bij het toevoegen van een adres wordt een postcodetabel gebruikt. Het is normaal gesproken voldoende om postcode en huisnummer op te geven, eventueel met een toevoeging bij het huisnummer.

Als de combinatie niet bekend is, controleer deze dan eerst via https://www.postcode.nl. Een goede combinatie die ontbreekt in de postcodetabel kan handmatig worden toegevoegd.


We onderscheiden 3 typen adressen: huisadres, postadres en werkadres.


Telefoonnummer

Bij invoer van een telefoonnummer kan een soort (privé, werk, mobiel privé en mobiel werk) en omschrijving worden opgegeven.

Er kan 1 telefoonnummer als standaardnummer worden ingesteld. Verder kan worden aangegeven of het ingevoerde telefoonnummer als noodnummer kan worden gebruikt.


E-mailadres

Bij invoer van een e-mailadres kan een omschrijving worden aangegeven. Verder kan 1 e-mailadres als het standaard e-mailadres worden ingesteld.Toestemmingen

Bij het bewerken van dit onderdeel kan de status van de toestemming worden aangepast. 

Dit kan achteraf nog gewijzigd worden naar: 

 • Niet opgegeven
 • Nee, geen toestemming
 • Ja, wel toestemming


Communicatievoorkeuren

Bij dit onderdeel kan de voorkeur m.b.t. correspondentie en financieel worden gewijzigd naar:

 • Geen voorkeur
 • E-mail
 • Post


Mailings

Hier wordt aangegeven welke type mailings de betreffende persoon wel of niet wenst te ontvangen.

De volgende types zijn hier beschikbaar:

 • Reclame
 • Algemeen
 • Diensten
 • Metingen
 • Nieuwsbrieven


In de full client van RegiCRM via RegiCRM - Instellingen - Algemeen op de tab Persoon - Online kan voor algemene mailings, reclame mailings en nieuwsbrieven worden aangegeven of deze verplicht zijn bij invoer van een nieuw persoon.Koppelingen

Een overzicht van de organisaties en groepen waar de betreffende persoon is gekoppeld als medewerker. Nieuwe koppelingen worden gemaakt via het onderdeel Organisaties of Groepen in CRM Online. Via deze tab kan ook naar de organisatie of groep toe worden gedaan door op de naam van de organisatie of groep te klikken.


Bij de koppelingen zijn de bestaande relaties te vinden. Relaties worden gemaakt op basis van de koppelingen die zijn gemaakt in de andere webapplicaties, zoals bijvoorbeeld RegiMatch en RegiMaDi Online.

Documenten 

Binnen de tab documenten worden tal van zaken vastgelegd, deze zijn in de paragraven hieronder toegelicht. Niet alle informatie die in andere RegiCare modules is vastgelegd is binnen het profiel in RegiCRM zichtbaar. Specifieke profiel onderdelen zoals; Opleiding / Ervaring / Competentie - Hobby's / Interesses Eigenschappen / Bijzonderheden kunnen bijvoorbeeld wel binnen het profiel in RegiMatch gevonden worden maar niet in RegiCRM.


Identiteitsbewijzen

Voor het invoeren van identiteitsbewijzen is het mogelijk om kenmerken van een identiteitsbewijs vast te leggen, een scan van het identiteitsbewijs wordt hierbij niet gekoppeld. Wat voor type identiteitsbewijzen er vastgelegd kunnen worden is in RegiCRM (FC) in te stellen. Naast het type is het mogelijk een documentnummer, opmerking en geldigheid te registreren. Wanneer er echtheidskenmerken gecontroleerd zijn dan kan dit ingevuld worden onder "geverifieerd" . 


Verklaringen Omtrent het Gedrag

Bij het VOG zijn verschillende typen VOG's die vastgelegd kunnen worden. Welke verschillende typen er beschikbaar zijn kan echter niet vanuit RegiCRM (FC) aangepast worden. Hiervoor moet er contact opgenomen worden met onze helpdesk. Net als bij identiteitsbewijzen kunnen kenmerken van een VOG worden vastgelegd, ook de optie "geverifieerd" is hier beschikbaar.


Certificaten

Binnen RegiCare kunnen er vijf veel gebruikte, officiële certificaten geregistreerd worden, het gaat om hier om certificaten voor AED / BHV / EHBO / Sociale Hygiene en HACCP. Hierbij kan de datum van uitgifte en de eventuele geldigheid worden vestgelegd.


Lidmaatschapspassen

Het laatste onderdeel op het tabblad Profiel is de lidmaatschapspas, hierin kunnen naar eigen inzicht verschillende soorten passen opgenomen worden. Verschillende soorten passen kunnen in RegiCRM (FC) worden opgenomen. Enkele voorbeelden van veelgebruikte passen zijn; de 65+ pas, de welzijnspas of lokale variaties hierop.

Voorbeeld: Identiteitsbewijs toevoegen
Uitleg over competenties, eigenschappen en interesses volgt (in ontwikkeling).

Overig


Op de tab overig staan de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens (geboortenaam)
 • Rekeningnummers
 • KlantnummersBeheer 


Status

Hier kan de persoon worden gearchiveerd, aangemerkt als overleden en worden verwijderd.

In het beheerscherm is te zien wanneer de persoon is toegevoegd en wanneer de laatste wijziging heeft plaatsgevonden.Kenmerken

Persoonskenmerken kunnen hier worden gekoppeld. In het onderdeel Overzichten van CRM Online kan worden gezocht naar personen en organisaties met een bepaald kenmerk. De kenmerken worden hier getoond, kunnen worden toegevoegd of verwijderd.

Als een persoon is gekoppeld aan een organisatie, dan kunnen hier de medewerkerkenmerken worden beheerd.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren