RegiMaDi full client - Zoeken op casusgegevens

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 04 Apr 2024 om 04:08 PM op Jos Koedam

INHOUDSOPGAVE


In RegiMaDi kan worden gezocht op casusgegevens via Casus - Zoeken - Algemeen en Geavanceerd.

In dit artikel bespreken we de mogelijkheden bij het geavanceerde onderdeel.


Let op dat de keuzes die worden gemaakt bij de tabs 1 t/m 4 gezamenlijk invloed hebben op het resultaat.

Controleer dus goed welke filters actief zijn voordat het resultaat worden afgedrukt, verzonden e.d.


Casus


Het zoekscherm begint met de tab 'Casus'.


1. Indien bekend kan er direct worden gezocht op casusnummer of casuscode. Het casusnummer wordt automatisch toegekend. Een casuscode kan worden ingevoerd bij een casus (full client).


2. Dit zijn de algemene casusgegevens.


3. Er kan onderscheid worden gemaakt op basis van de status van een casus. Hierdoor kan bijvoorbeeld eenvoudig worden gezocht naar alle casussen die reeds zijn afgesloten.


4. Dit zijn gegevens die in de aanmeldings- of verhelderingsfase van een casus staan.


5. Een casuskenmerk is alleen terug te vinden / kan alleen worden gebruikt in de full client. Dit onderdeel is dus niet relevant bij gebruik van RegiMaDi Online. 


6. Dit onderdeel heeft betrekking op de afsluitingsfase van een casus


7. Hier kunnen datums of datumranges worden opgegeven zodat er kan worden gezocht naar casussen in een bepaalde periode. Zie laatste gedeelte van het onderdeel casus voor een voorbeeld.


8. Bij gebruik van meerdere casussoorten of korte contacten kan hier een selectie worden gemaakt op 1, enkele of alle casussoorten.


9. Met de icoontjes linksonder kan van links naar rechts het volgende worden gedaan:

  • Zoekresultaat afdrukken: 
  • Samenvoegen: Correspondentie per brief (op basis van een sjabloon) en correspondentie per e-mail
  • Het resultaat (dus op de tab resultaat gebruiken) kopiëren naar het klembord. Het kan vervolgens worden geplakt in een andere applicatie
  • Acties toepassen op het zoekresultaten, zoals het afsluiten van alle casussen in het resultaat. N.B.: Besef goed dat de acties worden uitgevoerd op alle regels in het zoekresultaat!


Zoeken op periode kan een uitdaging zijn.

Voorbeeld van zoekopdracht:


Het is begin 2020 en het is de bedoeling dat alle open casussen waarbij meer dan 6 maanden geen contactmoment heeft plaatsgevonden worden afgesloten.


1. Bij status kiezen voor: Te verwerken, open en af te sluiten

2. Bij laatste contact kiezen voor: < 01-07-2019    (kleiner dan 1 juli 2019)

3. Selecteer de casussoorten waarvoor de casussen moeten worden afgesloten

4. Kies voor zoeken om het resultaat te krijgen


N.B.: Bij status is te kiezen voor 'Gearchiveerd'. De zoekschermen van RegiMaDi full client zijn de enige schermen waarin naar casussen met deze status kan worden gezocht.


Traject


Op de tab traject kan worden gezocht naar gegevens uit de stap Dienstverlening. 


Indien er sprake is van Tijdregistratie kunnen de opdrachtregels worden geselecteerd.

In het resultaat staan dan de casussen die koppelingen hebben met de betreffende opdrachtregels.

Bij actief gaat het om een periode waarin een traject actief is bij een casus.Kader I


Bij Kader I kan een selectie worden gemaakt op basis van een koppeling in het kader.

Het gaat hier dus om een cliënt, consultant, netwerkpartner e.d.


Bij 1 gaat het om een selectie op basis van een bepaalde persoon of organisatie.

Bij 2 en 3 gaat het om gegevens van een persoon of organisatie uit het kader.Kader II


Bij Kader II zijn veel selecties te maken.

Het belangrijkste is dat bij onderdeel 1 goed wordt gelet op welke keuzes hier worden gemaakt.

Er kan namelijk worden gezocht op alle mogelijke koppelingen in het kader van een casus, op enkele of op slechts 1.

Bij het zoeken naar casussen van een specifieke netwerkpartner is het zaak om uitsluitend te kiezen voor netwerkpartner en de andere vinkjes uit te zetten. Als er wordt gezocht naar een organisatie, kies dan bij 2 voor een vinkje bij Organisaties.1. Standaard staan alle vinkjes aan dus wordt er gezocht naar mogelijke koppelingen van cliënten, consulenten, netwerkpartners, zorgkader, betrokkenen en vrijwilligers.


2. Standaard staat hier zoeken naar Personen.


3. Zoeken op geboortedatum, leeftijden, geslacht e.d.


4. Zoeken naar een specifiek adres, postcode, straat, plaats, land, wijk, buurt e.d.Resultaat


Na het maken van een selectie op 1 van de voorgaande tabs zal er een resultaat komen door te klikken op zoeken.

Met de Reset knop worden alle gemaakt selecties gewist zodat een nieuwe zoekopdracht kan worden gemaakt.

Het is mogelijk om kolommen toe te voegen aan het resultaat.

1. Klik met de rechtermuisknop op een kolomheader, bijvoorbeeld Cliënten. Klik daarna op een kolom die toegevoegd moet worden.


2. De icoontjes linksonder (zie toelichting bij het onderdeel Casus in dit artikel).

  • Overzicht maken van: Casus Voorblad, Casus Trajecten, Casus Notities, Casus Contacten
  • Correspondentie per brief (op basis van een sjabloon) en correspondentie per e-mail
  • Het resultaat (dus op de tab resultaat gebruiken) kopiëren naar het klembord. Het kan vervolgens worden geplakt in een andere applicatie
  • Acties toepassen op het zoekresultaten, zoals het afsluiten van alle casussen in het resultaatN.B.: de rechten- en rollenstructuur van RegiBeheer is nog niet verwerkt m.b.t. het wijzigen van de casusbeheerder.

De casusbeheerders moeten beide een account oude stijl hebben (dus full client).

Dit kan momenteel via AdSysCo worden uitgevoerd.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren