RegiTijd full client - Peuterspeelzaalwerk

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 26 Oct 2023 om 02:30 PM op Jos Koedam

Inleiding

Het peuterspeelzaalwerk is van oorsprong een typische welzijnsactiviteit. Dit is ook de reden dat deze vorm van welzijn is over gegaan naar de Wet Kinderopvang en CAO Kinderopvang.

De peuterspeelzaal is een vorm waarbij kinderen alvast kunnen gaan wennen aan het ritme en omgeving van het onderwijs en voor ouders even respijt in de intensieve dagelijkse zorg van kleuters.

Peuterspeelzalen zijn, in de meeste gevallen, in gelijke tred geopend als het onderwijs. Werknemers zijn verplicht hun vrije tijd op te nemen buiten de openingstijden. Omdat het aantal weken dat de peuterspeelzalen gesloten zijn meer is dan het vakantierecht uit de CAO werken peuterleidsters in de openingsweken van de peuterspeelzaal meer uren dan hun contract zodat ze tijdens de sluiting, naast hun vakantierecht, verder vrij kunnen zijn.


Peuterleidsters en RegiTijd

Naast opvanguren hebben peuterleidsters een aantal (vooraf vastgestelde) plustaken. Ook deze vinden in de meeste gevallen plaats in de openingsweken en zijn derhalve bepalend voor de totale uren.

RegiTijd gaat bij een arbeidscontract uit van een gelijkmatige spreiding over het gehele jaar. Daarnaast staat de indeling van de weken van een Peuterleidster grotendeels vast. We krijgen vaak het verzoek of de peuterleidster alleen afwijkingen kan registreren.


Oplossing


Nadat de afspraken over uren, rooster etc. gemaakt zijn met de peuterleidster wordt de eerste openingsweek conform deze afspraken gevuld.Klik op onderstaande knopVoer in veld 'van week' het weeknummer in die je wilt kopiëren.
Voer in veld 'naar week' het weeknummer in van de eerste week van de openingsreeks naar waar je wilt kopiëren.
Voer in veld 't/m' het weeknummer in de van de laatste week van de openingsreeks waar naar je wilt kopiëren.
Klik op de knop 'voer uit':Herhaal bovenstaande voor alle andere weken van de openingsreeksen in hetzelfde kalenderjaar.

Ga naar de eerste week waarin bv de peuterspeelzaal is gesloten.
Voer hier de gewenste verlofuren in en sla de wijziging op mbv de groene knop met de witte vink.Kopieer ook deze week naar alle weken  in hetzelfde kalenderjaar waarin de peuterspeelzaal gesloten is. Medewerkers in RegiTijd (online)


Wekelijks kijken de medewerkers naar hun urenstaat en wijzigen dit alleen (bijv. ziek of andere plusuren) als het afwijkt. Daarna melden ze de urenstaat gereed en daarmee is deze “ingeleverd”.


Controle


Met de berekening (die per medewerker éénmalig per jaar gemaakt wordt) is gezien over een geheel jaar precies voldoende gewerkt (en vakantie opgenomen) om te komen tot de juiste contracturen.


Met de vooraf gemaakte verdeling over de openingsweken en sluitingsweken is dit in een patroon verdeeld.


Is de medewerker ziek, dan moet hij/zij de uren die bij die week als uitvoering of verlof staan op de rubriek “ziekteverzuim” schrijven. Met name vanaf de herfstvakantie is het dan zaak om de afwijkingen goed te verwerken in de laatste voorgedefinieerde weken zodat het aan het eind van het jaar daadwerkelijk blijft aansluiten op de contracturen.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren