Positieve gezondheid & RegiCare

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 18 Jan 2024 om 03:09 PM op Jos Koedam

Positieve Gezondheid


Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.


Voor het in gebruik nemen is het aan te bevelen de professionals goed te trainen en duidelijke werkafspraken te maken over het gebruik in combinatie met RegiCare. Denk daarbij aan de methode van invullen (via klantportaal, samen of door professional), hoe vaak en hoe om te gaan met personen met meerdere ondersteuningsvormen. 


De vragenlijst en uitkomsten zijn bedoeld als gespreksinstrument, om mensen zelf te laten nadenken over hun situatie en om de dialoog daarover op gang te helpen. 


Hoe gebruikt de inwoner Positieve gezondheid in combinatie met RegiCare? 

Organisaties die gebruik maken van de koppeling van Positieve Gezondheid met RegiCare hebben hiervoor op hun publieke website een aparte pagina ingericht, zie voorbeeld hieronder van (de fictieve welzijnsorganisatie) Welzijn Waard (afbeelding 1). 


Afbeelding 1:

Afbeelding 1
Vanaf deze pagina kan de inwoner doorklikken naar de positieve gezondheidpagina op het klantportaal (=de “mijn omgeving” van de organisatie (afbeelding 2)

Afbeelding 2:De inwoner kiest voor "Start de test" en kan de vragen invullen, per vraag kan de inwoner aangeven waarover hij/zij in gesprek wil. Zie afbeelding 3 en 4.Afbeelding 3:


Afbeelding 4:Na het afronden van de vragenlijst ziet de inwoner een overzicht van de ingevulde vragen met een score per onderdeel. 

Als de inwoner kiest voor "Test afronden", verschijnt de vraag of ze in contact willen komen met 1 van de welzijnscoaches. Zie afbeelding 5 en 6


Afbeelding 5:


Afbeelding 6:


De inwoner wordt gevraagd om in te loggen of een account aan te maken, zie afbeelding 7


Afbeelding 7:


Na inloggen komt de inwoner op zijn persoonlijke pagina in het klantportaal waar een melding is te zien dat de vragenlijst is opgeslagen (afbeelding 8)
Via Snel naar… (afbeelding 9)  Mijn positieve gezondheid is de vragenlijst in te zien. 


Afbeelding 9:Als er meer dan 1 vragenlijst is ingevuld, is deze hier ook in te zien door de juiste datum aan te klikken (afbeelding 10)


Afbeelding 10:En hoe werkt het voor de professional?

Na verzenden door de inwoner, vindt de welzijnscoach de ingevulde vragenlijst terug in RegiInboxIn RegiInbox kan de professional/ welzijnscoach acties ondernemen. 


De vragenlijst kan worden ingezien via de knop "Bekijk vragenlijst". 

Indien de vragenlijst onderdeel is van langdurige individuele begeleiding kan met de knop "Aan (nieuwe) casus toevoegen" de vragenlijst toegevoegd worden aan een nieuwe of lopende casus.
De casus wordt geopend in RegiMadi waar de vragenlijst onder een nieuw contactmoment en in een meting wordt opgeslagen.
Metingen en voortgang

Binnen RegiCare gebruiken we de techniek van metingen omdat dit de manier is om (ook) een score te berekenen en het weer te geven in een spinnenwebafbeelding. Binnen onze rapportage-tooling (Power BI - MaDi Metingen) zijn diverse standaardtabellen en grafieken beschikbaar ten behoeve van geaggregeerde resultaten: gemiddelden en aantallen van ingevoerde antwoorden in een bepaalde periode. Daarbij zijn talloze doorsnedes en selecties mogelijk. Uitkomsten en conclusies uit deze rapportages zullen met grote zorgvuldigheid moeten worden beoordeeld aangezien de Positieve Gezondheidvragenlijst niet is opgezet als “voortgangs- of effectmeting”- voor dit doel zijn de items onvoldoende uitsluitend. Het is eigen verantwoordelijkheid hoe hier mee om te gaan.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren