RegiTijd full client - BINT koppeling / Invoer gegevens en account nieuwe medewerkers

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 04 Apr 2024 om 04:16 PM op Jos Koedam

RegiTijd Full client - BINT koppeling ten behoeve van het ophalen van medewerker gegevens uit BINT.

 

BINT:                    Beaufort Interface, export vanuit het programma Beaufort

Beaufort:            Naam van het programma van leverancier Visma Raet

Visma Raet:       Naam van de leverancier van het programma Beaufort

Youforce:           Naam van de webschil voor eindgebruikers van het programma Beaufort

 

In RegiTijd kan een koppeling met BINT worden ingesteld in overleg met AdSysCo.

Indien deze koppeling tot stand gebracht is, kan er via 'RegiTijd - BINT update' een update worden uitgevoerd van het medewerkersbestand.

 

De synchronisatie in RegiTijd full client met Beaufort is niet realtime. Elke 24 uur om 19:00 uur wordt er in Beaufort een export klaargezet. Elke 24 uur om 20:30 uur wordt door AdSysCo die export opgehaald en in een map opgeslagen. Als er in RegiTijd full client gesynchroniseerd wordt, worden de gegevens uit die map opgehaald.

 

 Het updaten gaat als volgt:

 

 • Klik bovenin op menu ‘Bestand
 • Klik op ‘Instellingen
 • Klik op tabblad ‘Instellingen ‘I’
 • Druk op de knop ‘BINT update’

 

 

-              Klik in scherm ‘RegiTijd’ op ‘OK’:

 

 

Het volgende scherm verschijnt:

 

 

 

 • Klik op de knop ‘Synchroniseren’. De gegevens worden nu opgehaald uit BINT.

 

Indien alle gegevens van BINT overeenkomen met die in RegiTijd, dan staat op tabblad ‘Algemeen’ bij alle synchronisatiestappen in kolom ‘Status’ een groen vierkantje.
Meteen wordt het scherm ‘Medewerkers’ geopend en wordt automatisch het verlof voor alle medewerkers doorgerekend.

Sluit het scherm ‘Medewerkers’ nadat het verlof voor alle medewerkers is doorgerekend.

Mocht er iets niet overeenkomen dan staat de status van deze stap op rood. Er is dan een vervolghandeling nodig. Het tabblad waar de actie moet plaatsvinden opent automatisch.

 

 

 • Klik op het tabblad waar de actie moet plaatsvinden tweemaal in de titel van de kolom ‘Status’. Hierdoor worden de regels zodanig gesorteerd dat die waarvan de status ‘rood’ is, bovenaan staan. Op de regels waarvan de status rood is, dient namelijk een handeling uitgevoerd te worden.

 

Acties

 

 • In de kolom ‘Actie’ is te kiezen uit verschillende handelingen. Kies allereerst voor ‘Koppelen’ om te controleren of de persoon/organisatie die opgehaald wordt uit BINT al in RegiCRM staat.
 • Met de actie ‘Koppelen’ verschijnt er een zoekscherm waarin is te zoeken of de persoon/organisatie al is aangemaakt in RegiCRM. Zoek goed, open eventueel ook ‘CRM’ boven in de menubalk om iets uitgebreider te kunnen zoeken of de persoon niet al in RegiCRM bestaat, of bij dubbelen welke de juiste is om de gegevens uit BINT mee te koppelen (juiste is de persoonskaart met inlogaccount).
  Indien persoon/organisatie gevonden in RegiCRM: Selecteer deze persoon/organisatie en klik op knop ‘Selecteren’. De koppeling is nu aangebracht tussen gegevens in BINT en RegiCRM. Indien persoon/organisatie niet gevonden in RegiCRM: Klik op knop ‘Annuleren’ en kies in kolom ‘Actie’ voor ‘Aanmaken’.
 • Met de actie ‘Aanmaken’ wordt er een nieuw persoon/organisatie aangemaakt in RegiCRM met minimale rechten. Deze wordt gevuld met de informatie vanuit BINT en daarna ook als medewerker/werkmaatschappij verwerkt in RegiTijd met bijbehorende gegevens. Er worden bij een persoon dan nog geen gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt, rechten toegekend of tijdschrijfrubrieken gekoppeld. Dit dient nog te gebeuren. Het aanmaken van een gebruikersaccount en het toekennen van rechten dient te gebeuren in RegiWeb via ‘Beheer’. Als gebruikersnaam zal de waarde uit BINT uit het veld ‘werk-emailadres’ getoond worden. Het koppelen van tijdschrijfregels aan medewerkers dient te gebeuren in RegiTijd full client.
 • Overslaan’ geeft aan dat een bepaald persoon/organisatie deze keer niet uit BINT overgenomen hoeft te worden. De volgende keer komt deze persoon gewoon weer naar voren en dient er opnieuw een keuze gemaakt te worden. De standaard keuze is altijd overslaan.
 • Blokkeren’ geeft aan dat een bepaald persoon/organisatie nooit uit BINT overgenomen hoeft te worden in RegiCRM en RegiTijd (bv. bij tijdelijke of externe medewerkers). Bij een volgende synchronisatie wordt deze dan genegeerd. LET OP: De status ‘Blokkeren’ kan alleen door AdSysCo opgeheven worden. Kies daarom bij twijfel voor de status ‘Overslaan’.
 • Na het koppelen, aanmaken, blokkeren of overslaan en het nalopen van de gehele medewerkerslijst/organisatielijst, dient onderin het scherm op ‘Bijwerken’ geklikt te worden.

 

 

Na het bijwerken wordt automatisch het venster ‘Medewerkers’ met tabblad ‘verlof / uren’ geopend en wordt het verlof opnieuw berekend en getoond.

 

Na bovenstaande stappen uitgevoerd te hebben en als overal status groen naar voren gekomen is, dan zijn de gegevens in BINT gelijk aan de gegevens in RegiTijd. Sluit het scherm ‘BINT Sync’ door op ‘OK’ te klikken.

 

Medewerkers die in RegiTijd handmatig ingevoerd zijn, worden blauw gemarkeerd. De gegevens bij deze personen komen dus niet uit BINT tijdens een synchronisatie. Bij wijzigingen in functie, afdeling, contract etc. van deze medewerkers dient dit dus handmatig in RegiTijd aangepast te worden!

 


 • Contract en tijdschrijfrubrieken:

 

Om in RegiTijd online tijd te kunnen registreren moet een medewerker een contract hebben en er moeten opdrachtregels met tijdschrijfrubrieken aan de medewerker gekoppeld zijn. Het contract is na synchronisatie met AFAS aangemaakt.

Het koppelen van opdrachtregels met tijdschrijfrubrieken aan een medewerker staat beschreven in het artikel Tijdschrijfrubrieken koppelen aan medewerkers en ontkoppelen van medewerkers.

Raadpleeg onderstaande artikelen om een account aan te maken en rechten toe te kennen:

 

Een account aanmaken

Rollen en rechten toekennen

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren