RegiCare – RegiAudit

Gemaakt door Robbert H, Gewijzigd op Thu, 16 May 2024 om 08:04 AM op Arjan De WitINHOUDSOPGAVE

 

Toelichting op RegiAudit

 

RegiAudit is een full client-applicatie die gebouwd is om vragen te beantwoorden, aan eisen te voldoen en controles uit te voeren met betrekking tot de AVG (o.a. logins, rollen en rechten). AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming, wat een Nederlandse uitwerking is van de Europese privacy wetgeving (GDPR: General Data Protection Regulation).

 

RegiAudit is in eerste instantie voor AdSysCo zelf om specifieke vragen van haar klanten te kunnen beantwoorden. RegiAudit is alleen als full client beschikbaar, er is en komt geen online-variant. Een (grote) klant kan aan de servicemanager van AdSysCo vragen om RegiAudit beschikbaar te stellen voor 1 of 2 medewerkers die een accountant van informatie moeten voorzien. Deze medewerkers hebben dan de functie privacy officer, functionaris gegevensbescherming of applicatiebeheerder.

 

RegiAudit is gebouwd om:

 

- inzicht te geven in de medewerkers van een organisatie

- inzicht te geven in de gebruikers van een applicatie

- inzicht te geven in alle logins vanaf startdatum gebruik RegiCare

- inzicht te geven in de rollen en rechten

- inzicht te geven in distributiegroepen (portal)

- specifieke selecties te tonen, bv. welke medewerker heeft casussen geopend/proberen te openen waarvan zij geen kaderlid was

 

RegiAudit haalt de gegevens op uit alle applicaties en toont deze. Je kunt in RegiAudit dus geen gegevens bewerken.

RegiAudit toont gegevens vanaf het begin van het gebruik van RegiCare door klant.

 

Waar staan gegevens van medewerkers?


Alleen als in applicatie RegiTijd full client medewerkergegevens staan.

 

 • Klik in de menubalk op ‘Medewerkers’

   

De gegevens zijn per kolom te sorteren.

 

Onder in het scherm ‘Formatie’ staan gegevens mbt totalen en kunnen er filters gezet worden:

 

 

Waar staan gegevens van gebruikers?

 

 • Klik in de menubalk op ‘Gebruikers’
 • Op tabblad ‘Gebruikers Full client’ staan de gegevens van de full client-gebruikers
 • Op tabblad ‘Gebruikers Web client’ staan de gegevens van de RegiWeb-gebruikers
 • Op tabblad ‘Gebruikers Extranet’ staan de gegevens van de Extranet-gebruikers
 • Op tabblad ‘Unieke gebruikers (FC en Web)’ staan de unieke gebruikers van zowel full client als web
 • Op tabblad ‘Nooit ingelogd’ staan de gebruikers die wél in de tabel Medewerkers staan, maar nooit zijn ingelogd

 

De gegevens zijn per kolom te sorteren.

In kolom ‘dagen’ staat het aantal dagen dat een gebruiker is ingelogd (meerdere keren inloggen op dezelfde dag wordt als 1 keer geteld).

De gegevens zijn te filteren op periode, applicatie, gebruiker, actieve personen, niet meer actieve personen.

Er kan een steekproef worden gedaan.


 


Gegevens kunnen worden gekopieerd naar het klembord mbv deze knopen in een ander programma, bv. Excel, geplakt worden.

Gegevens kunnen in een Overzicht gezet worden mbv deze knop

 

Waar staan login-gegevens van de gebruikers?

 

 • Klik in de menubalk op ‘Logins’
 • Op tabblad ‘Login’s Full client’ staan de login-gegevens van de full client-gebruikers
 • Op tabblad ‘Login’s Web client’ staan de login-gegevens van de RegiWeb-gebruikers
 • Op tabblad ‘Login’s Extranet’ staan de login-gegevens van de Extranet-gebruikers

 

De gegevens zijn per kolom te sorteren.

De gegevens zijn te filteren op periode, applicatie, gebruiker, actieve personen, niet meer actieve personen.

Er kan een steekproef worden gedaan.


 

Gegevens kunnen worden gekopieerd naar het klembord mbv deze knop

en in een ander programma, bv. Excel, geplakt worden.

Gegevens kunnen in een Overzicht gezet worden mbv deze knop

 

Waar staan gegevens van de rollen en rechten van gebruikers?

 

 • Klik in de menubalk op ‘Rollen en rechten’

   

Tabblad ‘Rollen en rechten’: per gebruiker per applicatie de rol

 • Selecteer rechts de gewenste periode en het gewenste item
 • Klik op de knop ‘toon de gegevens’

Het geselecteerde item bepaalt welke kolommen er worden getoond


De gegevens zijn per kolom te sorteren.


Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Tabblad ‘Type gebruikers’: per gebruiker met een geldige username het userlevel en type gebruiker

 • Selecteer rechts de gewenste periode en het gewenste item
 • Klik op de knop ‘toon de gegevens’

Het geselecteerde item bepaalt welke kolommen er worden getoond


De gegevens zijn per kolom te sorteren.

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving


Kolom ‘type gebruiker’: gebruikerstype; 5 zijn medewerkers van de eigen organisatie, 0 zijn externe medewerkers of gebruikers.


Kolom ‘userLevel’: gebruikersniveau; 000 en 005 geen rechten (externe medewerkers of gebruikers), 010 niveau 1 (externe gebruikers), 050 niveau 5 (medewerkers van de eigen organisatie), 080 niveau 8 modulebeheerder/090 niveau 9 applicatiebeheerder (medewerkers van de eigen organisatie), 100 systeembeheerders (externe gebruikers van AdSysCo). Als een gebruiker wordt aangemaakt in RegiWeb, dan krijgt deze userLevel 0.

 

Tabblad ‘Rollen (detail)’: per ingelogde gebruiker de toegekende rollen (en als in RegiTijd full client medewerkergegevens staan, ook die gegevens)

 • Selecteer rechts de gewenste periode en het gewenste item
 • Klik op de knop ‘toon de gegevens’

Het geselecteerde item bepaalt welke kolommen er worden getoond


De gegevens zijn per kolom te sorteren.

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Kolom ‘userLevel’: gebruikersniveau; 000 en 005 geen rechten (externe medewerkers of gebruikers), 010 niveau 1 (externe gebruikers), 050 niveau 5 (medewerkers van de eigen organisatie), 080 niveau 8 modulebeheerder/090 niveau 9 applicatiebeheerder (medewerkers van de eigen organisatie), 100 systeembeheerders (externe gebruikers van AdSysCo). Als een gebruiker wordt aangemaakt in RegiWeb, dan krijgt deze userLevel 0.

 

Gegevens kunnen worden gekopieerd naar het klembord mbv deze knop

en in een ander programma, bv. Excel, geplakt worden.

Gegevens kunnen in een Overzicht gezet worden mbv deze knop

 

Waar staan gegevens van de distributiegroepen?

 

 • Klik in de menubalk op ‘Groepen’

 


De gegevens zijn per kolom te sorteren. 

 • Selecteer rechts de gewenste periode en de gewenste distributiegroep en of je actieve- of inactieve groepsleden wilt zien
 • Klik op de knop ‘toon de gegevens’
   Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

De gegevens zijn te filteren op periode, distributiegroep, actieve personen, niet meer actieve personen.

 

Gegevens kunnen worden gekopieerd naar het klembord mbv deze knop

en in een ander programma, bv. Excel, geplakt worden.

Gegevens kunnen in een Overzicht gezet worden mbv deze knop

 

Waar staan gegevens van de casussen die geopend zijn door medewerkers die niet in het kader staan?

 

 • Klik in de menubalk op ‘Selecties’

   

  De gegevens zijn per kolom te sorteren.

   
 • Selecteer rechts de gewenste periode en het gewenste item
 • Vink zogewenst aan 'laat casusbeheerder buiten beschouwing' (aangevinkt betekent dat de casussen getoond worden die in de geselecteerde periode geopend zijn door mensen die niet in het kader staan én van geen enkele casus casusbeheerder waren. Als gevolg van de extra voorwaarde/het extra filter kan het aantal getoonde casussen kleiner zijn dan wanneer uitgevinkt)
 • Vink zogewenst aan ‘inclusief datum en tijd’
 • Klik op de knop ‘toon de gegevens’
  Het geselecteerde item bepaalt welke kolommen er worden getoond
   

 

Gegevens kunnen worden gekopieerd naar het klembord mbv deze knop

en in een ander programma, bv. Excel, geplakt worden.

Gegevens kunnen in een Overzicht gezet worden mbv deze knop

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren