2023: Juni

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Fri, 22 Mar 2024 om 09:06 AM op Jos Koedam

In deze periode zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd in diverse modules. In de volgende release notes worden algemene verbeteringen en aanpassingen beschreven voor RegiMadi, RegiTijd, RegiVervoer en Extranet. Daarnaast besteden we ook extra aandacht aan de kennisbank en workshops van AdSysCo.INHOUDSOPGAVE
RegiCare - Overzichten sorteren

Met de software van RegiCare kan je snel en eenvoudig informatie vastleggen die nodig is voor je dagelijkse werkproces. Deze informatie is terug te vinden in de overzichten van onze modules.

In de nieuwe release hebben we bij de overzichten in RegiAct, RegiMadi en RegiMatch de mogelijkheid toegevoegd om te kunnen sorteren. Hiermee bieden we je een gebruikersvriendelijkere- en efficiëntere manier om de juiste gegevens te vinden.  

RegiMaDi - Leeftijdscategorie voorgeselecteerd bij aanmaken casus / kort contact

In RegiCare wordt in alle modules gebruikgemaakt van het veld "leeftijdscategorie". Dit veld zorgt ervoor dat er een eenduidig antwoord gegeven kan worden op vragen als: "Wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan voor de leeftijdscategorie 12 t/m 18?" Vaak wordt dit veld automatisch door RegiCare ingevuld op basis van de reeds aanwezige informatie. In RegiMadi is dit echter niet het geval, en moet dit veld handmatig worden ingevuld voor een casus en een kort contact.


In deze update hebben we ervoor gezorgd dat de juiste leeftijdscategorie alvast wordt voorgeselecteerd bij het aanmaken van een nieuwe casus/nieuw kort contact voor een persoon. Dit wordt gedaan op basis van de geboortedatum van de betreffende persoon.RegiTijd - Opdrachtenoverzicht beschikbaar maken voor medewerkers


Bij sommige organisaties is het van belang dat niet alleen de managers, maar alle medewerkers inzicht krijgen in de opdrachten van de organisatie.


Door gezamenlijk de voortgang te kunnen volgen, worden medewerkers gestimuleerd om meer zelfsturend aan de slag te gaan.


Om dit te realiseren is er in RegiTijd Full Client een nieuwe instelling gecreëerd, waardoor het Opdrachten Overzicht (RegiTijd/Opdrachten) ook toegankelijk wordt gemaakt voor iedereen die in RegiTijd de rol "Medewerker" heeft. 

RegiVervoer - Overzicht uitje per passagier

Als via de tegel “Passagier” het tabblad “Uitjes” wordt opgevraagd, worden nu automatisch de uitjes vanaf vandaag getoond. Uitjes in het verleden kunnen opgevraagd worden door aanpassing van het “Periode” en “Datum van” filter. 

RegiVervoer - Invoeren uitje


Het scherm om een uitje in te voeren is op enkele punten aangepast. De schermafdruk hieronder laat het nieuwe, aangepaste scherm zien.De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:


  • De opties voor “Online tonen” en “Online inschrijven” zijn naar boven verplaatst. Het komt steeds vaker voor dat uitjes op de website getoond worden en dat inwoners zich online inschrijven voor uitjes, vandaar dat deze velden een prominentere plek in het scherm hebben gekregen. Ook de velden “URL”, “Trefwoorden” en de uitgebreide omschrijving zijn naar boven gehaald.
  • De bestemming is verplaatst naar het blok met deelnemers en rolstoelen/rollators.
  • Het is nu ook mogelijk om een maximum aantal rolstoelen en rollators voor het uitje op te geven. Indien het maximum aantal rolstoelen en rollators tijdens de inschrijvingen overschreden wordt, krijgt de passagier initieel de status “wachtlijst”. Deze status kan tijdens de definitieve inschrijving aangepast worden naar een andere gewenste status.


  

RegiVervoer - Overzicht algemene gegevens uitje


Het scherm met de algemene gegevens van het uitje is aangepast. Het scherm is nu duidelijker leesbaar en bevat meer gegevens. Indien een chauffeur en/of begeleider is ingeroosterd tijdens het uitje, worden deze in het uitje getoond. Zie hieronder het rode blok.
RegiVervoer - Uitje betalen met betaalpas

Voorheen was het alleen mogelijk om een uitje op de bus contant te betalen. Nu kan worden aangegeven welke passagiers het uitje met een pinpas betaald hebben. Dit kan handig zijn voor de administratie van contant geld en de ontvangsten per bank.RegiVervoer - Wachtlijst bij kopiëren uitje


Bij het kopiëren van een uitje kan er nu voor worden gekozen om de eventuele wachtlijst mee te kopiëren naar het nieuwe uitje. Dit kan handig zijn als een populair uitje nogmaals wordt ingepland. De passagiers op de wachtlijst dienen daarna nog wel op definitief gezet te worden.RegiVervoer - Opnieuw inschrijven afgemelde passagier

Voorheen moest een deelnemer die na afmelden toch meeging op een uitje via RegiAct opnieuw worden aangemeld. Dit is nu opgelost, de status van de inschrijving kan worden aangepast.


RegiVervoer - Bellijst


Bij het opvragen van de uitgebreide bellijst kan nu een selectie op datum gemaakt worden. Dit kan handig zijn als slechts een beperkte historie van deelname moet worden meegenomen.


De bovenstaande aanpassing geldt zowel voor uitjes als voor andere vormen (groepsritten, individueel vervoer, etc) van vervoer.


RegiVervoer - Overzicht passagiers


Het passagiersoverzicht is uitgebreid met meer filters. Via de optie “Meer filters” zijn meer selectievelden beschikbaar. De onderstaande schermafdruk toont alle filteropties. 


Daarnaast is het nu ook mogelijk om vanuit het passagiersoverzicht direct een mail te versturen aan de geselecteerde groep.RegiVervoer - Overzicht vrijwilligers


Het vrijwilligersoverzicht is ook uitgebreid met meer filters. Via de optie “Meer filters” zijn meer selectievelden beschikbaar. De onderstaande schermafdruk toont alle filteropties.


Daarnaast is het nu ook mogelijk om vanuit het vrijwilligersoverzicht direct een mail te versturen aan de geselecteerde groep.


RegiVervoer - Uitbreiden filter overzichten met type voertuig


De volgende overzichten zijn uitgebreid met een extra filter “Type voertuig”:

  • Voertuigen overzicht
  • Financieel overzicht
  • Rapportage

RegiExtranet - Automatische incasso verplicht maken


Op Extranet is er een nieuwe instelling beschikbaar gemaakt om Automatische Incasso verplicht te maken voor alle inschrijvingen op activiteiten.


Als deze instelling aanstaat moeten zowel ingelogde gebruikers als anonieme bezoekers akkoord gaan met automatische incasso voordat zij zich kunnen inschrijven op een activiteit.Workshops - Website met data van workshops


AdSysCo organiseert maandelijks diverse workshops om het kennisniveau van RegiCare-gebruikers naar een hoger niveau te tillen. Deze workshops behandelen specifieke onderwerpen en worden online gehouden via Microsoft Teams. Op onze workshop-pagina kun je alle informatie en data vinden over de aankomende workshops. Je kunt je ook rechtstreeks via deze pagina inschrijven voor de workshops die jou interesseren. Elke maand vullen we de workshop-pagina aan met nieuwe en diverse onderwerpen, zodat er altijd iets nieuws te ontdekken valt. Na een korte zomerstop hebben we een uitgebreid aanbod van workshops gepland voor september. Neem snel een kijkje op onze website voor een overzicht van de komende workshops.Kennisbank


Naast kennis vergaren via workshops kan je ook de kennisbank van AdSysCo raadplegen. Bij vragen over RegiCare, neem dan hier een kijkje in de kennisbank van AdSysCo. In de kennisbank vind je artikelen en instructievideo’s. 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren