aan de slag met - DNS records aanmaken

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 04 Apr 2024 om 11:57 AM op Jos Koedam

De RegiCare oplossing wordt standaard onder het .regicare.nl domein ondergebracht. Dit wordt standaard toegepast voor iedere installatie van RegiWeb. Om dit te realiseren is er geen input vanuit externe systeembeheerders nodig.

 Wanneer een klant de module RegiExtranet in gebruik neemt is het gebruikelijk om dit onder een domein dat in beheer van de klant is onder te brengen.Om een website onder een eigen domein aan te maken kan er gebruik gemaakt worden van een subdomein of regulier domein. De keuze en naamgeving voor een domein of subdomein hangt vaak af van welke organisaties er achter de website actief zijn. Bij twijfel over de vorm kan het lezen van dit artikel mogelijk uitkomst bieden.


STAP 1.  


De projectleider bij AdSysCo gaat in overleg omtrent de inzet van het Extranet en informeert of er al duidelijk is welke (sub)domeinen gebruikt gaan worden. Wanneer dit (nog) niet duidelijk is, kan er besloten worden om op het .regicare.nl domein te starten. Ervaring leert echter dat het wisselen van URL voor frictie en / of frustratie kan zorgen bij medewerkers en / of eindgebruikers! 

 

Vragen die beantwoord moeten zijn voordat de DNS configuratie van de Extranet installatie kan plaatsvinden: 


[  ] hoeveel extranet installaties (en van welk type) zijn er gewenst?  


[  ] wordt er gebruik gemaakt van een subdomein en zo ja, welk? 


[  ] wie is de technisch contactpersoon die het beheer over de domeinen heeft? 


 

Deze informatie (de antwoorden) wordt samen met de benodigde achtergrondinformatie aan de technisch consultant aangeleverd. Het gaat hierbij om; de gewenste URL voor RegiCare, deadline, contactgegevens van de domeinbeheerder en de contactgegevens van de aangewezen projectmedewerker. 


STAP 2. 


De technisch consultant plant de opdracht en neemt contact op met de (externe) domeinbeheerder om de configuratie van de koppeling te realiseren. 

Informatie over hoe de technische koppeling opgezet moet worden is in de kennisbank opgenomen.  


STAP 3. 


De (externe) domeinbeheerder gaat zelfstandig aan de slag met het opzetten van de benodigde DNS records. Bij vragen kan hij/ zij terugvallen op de technisch consultant bij AdSysCo. Wanneer de (externe) domeinbeheerder de records heeft aangemaakt moet dit teruggekoppeld worden naar de technisch consultant. Deze kan dan de Extranet installatie opstarten zoals hier opgenomen is. 


STAP 4.  


Zodra de eerste Extranet pagina’s beschikbaar zijn gaat de projectmedewerker onder toeziend oog van de technisch consultant aan de slag op de nieuwe webpagina. Wanneer de test niet succesvol is gaat de technisch consultant opnieuw met de externe systeembeheerder aan de slag totdat de test door de projectmedewerker als succesvol aangemerkt wordt. 


De projectmedewerker koppelt dit terug aan de projectleider. 

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren