RegiOnline full client - Aanmeldingen

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 26 Oct 2023 om 02:27 PM op Jos Koedam

In RegiOnline kunnen de inschrijvingen worden bekeken die externe applicaties (apps), websites of programma's aan RegiCare aanbieden.

De inschrijvingen die op deze manier binnenkomen worden in RegiCare 'anonieme inschrijvingen' genoemd.

Deze naamgeving is gekozen omdat er voor deze inschrijvingen geen online account aangemaakt hoeft te worden.


Een gebruiker met een rechtenniveau gebruiker V en een full client koppeling aan RegiOnline (te regelen via de helpdesk van AdSysCo) kan in RegiOnline de aanmeldingen bekijken, doorvoeren en/of verwijderen.

Goedgekeurde inschrijvingen komen in RegiAct terecht als voorlopige inschrijvingen.
In het scherm RegiOnline Aanmeldingen staan alle inschrijvingen aangegeven.Via de knop 'Instellingen' linksonder kunnen een aantal zaken worden geregeld:


  • Meer statussen tonen in het scherm: Standaard worden nieuw en open getoond. Ingeschreven* en verwijderd* kunnen worden toegevoegd.
  • Overige filters instellen op basis van Groepering, Activiteit type en Activiteit
  • Datum: Periode van aanmelding instellen
  • Instelling scherm automatisch verversen na 10 minuten aan/uitzetten


*de statussen ingeschreven en verwijderd hebben andere kleuren in het scherm. Ingeschreven: groen. Verwijderd: rood.Via de knop 'Verversen' kan de actie die normaal gesproken om de 10 minuten plaatsvindt handmatig worden uitgevoerd.

Het scherm wordt vernieuwd waardoor eventuele nieuwe aanmeldingen zichtbaar worden.


Door te dubbelklikken op een aanmelding wordt de betreffende aanmelding geopend.Via de knop 'Instellingen' kunnen enkele gegevens standaard worden uitgeklapt. Daarnaast kunnen de breedte en hoogte worden aangepast op basis van een aantal niveaus (100%, 125%, 150%, 175%).Met de knoppen 'Tabel' en 'Tekst' kan de weergave worden gewijzigd aan de linkerzijde van het scherm.
Selecteren, zoeken en toevoegen


Aan de rechterkant van het scherm worden drie tabs weergegeven. Dat zijn selecteren, zoeken en toevoegen.

Als een persoon wordt geselecteerd, dan worden de gegevens van de persoon in het gedeelte hier onder getoond.


Selecteren


Bij het openen van een inschrijving in RegiOnline kijkt RegiOnline direct of er iemand in de database staat die lijkt op de persoon die via de RegiOnline inschrijving binnen is gekomen.

Indien dit niet het geval is, dan zal het scherm onder selecteren grijs blijven. Er worden dus geen mogelijke matches getoond.Indien er geen persoon geselecteerd kan worden, kan er worden gekozen voor zoeken of handmatig toevoegen op één van de andere tabs in dit onderdeel.

Op de tab selecteren staat een hele reeks kolommen. Sommige hebben een duidelijke beschrijving, maar bij enkele staat slechts een letter.

De kolommen bevatten het volgenden:


Naam:      Naam van de reeds bekende persoon

Adres:      Adres van de reeds bekende persoon

E-mail:     Het standaard e-mailadres van de reeds bekende persoon

Telefoon: Het standaard telefoonnummer van de reeds bekende persoon

N:             Naam

G:             Geslacht

V:             Verjaardag (geboortedatum)

R:             Rekeningnummer (IBAN)

A:             Adres

E:             E-mail

T:             Telefoonnummer

S:             Score, geeft het % van gelijkenis


De kolommen die zijn aangeduid met één letter worden groen wanneer de gegevens van de betreffende persoon overeenkomen met de aanmelding.

Hoe meer overeenkomstige gegevens de persoon bevat hoe hoger de score.Zoeken


Is er bij 'Selecteren' niemand te zien, dan kan ervoor worden gekozen om toch even te zoeken.

Het kan voorkomen dat de naam in het systeem net anders is gespeld o.i.d.Toevoegen


Als er ook na het zoeken nog niemand is gevonden, dan is het tijd om een persoon toe te voegen.

Wanneer in dit scherm velden met rood worden aangeduid, dan betekent dit dat er onjuiste waarden zijn ingevoerd of waarden die het systeem niet herkend.

Dit kan bijvoorbeeld een postcode huisnummer combinatie zijn die niet wordt herkend.
Wanneer de juiste persoon is gevonden en aangeklikt bovenin het scherm, dan kan de persoon aan de inschrijving worden gekoppeld met de knop 'Selecteren.Door te dubbelklikken op een persoon wordt de bestaande invoer geopend.


Direct naast de knop selecteren staat een vinkje bij 'Geselecteerd persoon waar mogelijk aanvullen met gegevens uit aanmelding'.

Dit houdt in dat gegevens die in de aanmelding staan, maar nog niet bij de geselecteerde persoon, zullen worden toegevoegd aan de geselecteerde persoon.Inschrijven, verwijderen en sluiten


Na het maken van een selectie in het bovenste gedeelte van het scherm komen we bij het onderste gedeelte van het scherm.Inschrijven


Met de knop 'Inschrijven' wordt de aanmelding overgezet naar RegiAct.


Verwijderen


Mocht de persoon juist niet in het systeem terecht moeten komen of is er niets te beginnen met de gegevens in RegiOnline, dan kan worden gekozen voor de knop 'Verwijderen'.


Sluiten


Door te klikken op 'Sluiten' gaan alle gemaakte wijzigingen verloren voordat er wordt ingeschreven of verwijderd.


Dubbele inschrijvingen


Het kan voorkomen dat een persoon reeds is ingeschreven op een activiteit.

RegiOnline controleert of er een actieve inschrijving van de deelnemer bestaat.

Als er een actieve inschrijving is, dan wordt de melding 'Reeds ingeschreven' getoond.

Als er geen inschrijving of geen actieve inschrijving meer bestaat, dan kan er (nogmaals) worden ingeschreven op een activiteit. Zodoende kan een deelnemer bijvoorbeeld opnieuw instromen op een doorlopende activiteit.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren