RegiVervoer - Instructie beheer vrijwilligers

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Fri, 22 Jul 2022 om 09:55 AM op Jos Koedam

RegiVervoer - Een vrijwilliger toevoegen / bewerken

 

De toegang voor het beheren van vrijwilligers bevindt zich in RegiVervoer onder de tegel “Vrijwilligers”.

 

Indien de persoon al aanwezig in RegiCare kan deze worden opgehaald en worden aangevuld met de gegevens specifiek voor de module RegiVervoer (functie(s), beschikbaarheid, afwezigheid, notitie).  Zoek dus eerst goed of de persoon al aanwezig is. Indien ja, dan kan de persoon bewerkt en aangevuld worden. 

Bij het opzoeken van de persoon wordt a.d.h.v. gekleurde vinkjes aangegeven of en hoe de persoon bekend is in RegiCare:


De opties m.b.t. de kleuren bij een vrijwilliger:

Geen kleur: niet gekoppeld aan RegiVervoer

Groen vinkje; actief in RegiVervoer als vrijwilliger

Grijs vinkje; inactief in RegiVervoer als vrijwilliger

Paars vinkje; actief in RegiVervoer als passagier

 

Indien de persoon nog niet bekend is in het systeem, kan met de button “Vrijwilliger toevoegen” de persoon worden toegevoegd.

Bij het toevoegen van een vrijwilliger wordt het volgende scherm getoond:


Adressen kunnen worden ingevoerd met een postcode / huisnummer combinatie (eventueel met toevoegsel). RegiVervoer zal de overige adresgegevens aanvullen indien het adres bekend is in de postcodedatabase.

Een onbekend adres kan handmatig worden toegevoegd. Naast postcode, huisnummer en toevoegsel worden dan de andere invoervelden bewerkbaar.

De velden met een asterisk (sterretje) zijn verplichte velden en dienen ingevoerd te zijn voordat de gegevens van de vrijwilliger kunnen worden opgeslagen.

Na invoer van de persoonsgegevens kunnen de volgende zaken worden ingevoerd/aangepast:

 • Schema
 • Communicatie 
 • Profiel 
 • Beschikbaarheid
 • Competenties/Functies
 • Notitie
 • BijlagenSchema
Het schema biedt een overzicht van het rooster met een aantal filters. 

Er kan worden gezocht op:

 • Periode: Datum vanaf - Datum tot
 • Functie
 • Voertuig

Communicatie

Het toevoegen of bewerken van huisadres, postadres, werkadres, telefoonnummers en e-mailadressen.

Telefoonnummer: Bij invoer van een telefoonnummer kan een soort (privé, werk, mobiel privé en mobiel werk) en omschrijving worden opgegeven.

Er kan 1 telefoonnummer als standaardnummer worden ingesteld. Verder kan worden aangegeven of het ingevoerde telefoonnummer als noodnummer kan worden gebruikt.

Profiel
Identiteitsbewijzen, VOG, certificaten en lidmaatschapspassen worden hier bijgehouden.

Bij het invoeren van bewijzen, certificaten, passen e.d. gaat het in de meeste gevallen om een bepaald type met mogelijk een opmerkingenveld en een geldigheidsperiode.

Beschikbaarheid
Bij de beschikbaarheid kan per functie worden aangegeven op welke dagen/dagdelen de vrijwilliger beschikbaar is.

Hier kan een onderscheid in worden gemaakt op basis van functie (chauffeur, begeleider, planner, coördinator). Daarnaast is het mogelijk om per beschikbaarheidsregel een notitie op te geven. Zie verder tabblad “Functies”.

Bij de afwezigheid kan een periode worden ingevoerd waarin de vrijwilliger niet aan ritten kan worden gekoppeld. Ook bij de afwezigheid kan een notitie worden opgegeven.


Afwezigheid
Een einddatum bij afwezigheid is niet verplicht.
Er kan een reden voor afwezigheid worden opgegeven.
De opties zijn:

 • Vakantie
 • Ziekte
 • Afwezig
 • Overig/anders


Competenties / Functies
  
Competenties worden getoond op basis van de stamtabel RegiCRM - Persoon - Competenties.
  De functies zijn vaste waarden:

 • Chauffeur
 • Bijrijder
 • Planner

Coördinator (alleen zichtbaar indien de optie coördinator in de instellingen is aangevinkt)

 

LET: deze functie zijn niet dezelfde als de rollen/rechten die toegang bieden tot de software. Bovenstaande functies worden gebruikt in de planning van de voertuigenNotitie
Invoerveld voor 1 notitie.
Dit notitieveld is zichtbaar bij het plannen van een vrijwilliger.
Bij een passagier kunnen ook een notities worden ingevoerd. Dit notitieveld is zichtbaar op de routelijst van de chauffeur. 

Bijlage
Er kunnen bijlagen worden toegevoegd.

 

 

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren