RegiPortal - Widgets toevoegen

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 23 May 2024 om 01:29 PM op Jos Koedam

INHOUDSOPGAVE


Algemeen


De portal is opgedeeld in verschillende blokjes met  informatie, ook wel widgets genoemd. Deze verschillende widgets zijn instelbaar en kunnen in de linker, midden of rechter kolom, en juist bovenin of meer naar onder geplaatst worden. Ook kan ervoor gekozen worden de positie ‘Menu’ toe te kennen aan een widget, dan wordt deze getoond in de balk onder het logo.


Als voorbeeld, het weer staat in de linker kolom en op plaats 3. Websites staat in de menubalk en op de tweede plek. De plaats van een widget wordt bepaald door de ‘Positie’ en de ‘Prioriteit’ te kiezen. 

Dit werkt als volgt:

Ga bovenin naar ‘RegiPortal’, vervolgens naar de tegel ‘Widgets’. Hier staan de widgets. Geactiveerde widgets zijn te herkennen door de groene vinkjes. Als een widget tijdelijk niet getoond moet worden, kan het groene rondje worden gebruikt en wordt deze rood. De widget is uitgeschakeld. Definitief verwijderen kan middels het knopje  ‘Widget verwijderen’. In bovenstaande afbeelding zijn de kolommen ‘Positie’ en ‘Prioriteit’ zichtbaar. Hiermee wordt bepaald waar de widget wordt getoond/geplaatst op de portal. De portrettengalerij is uitsluitend te gebruiken via het menu en dus niet via de posities links, rechts of midden op de portal.

Een lagere prioriteit wordt bovenin geplaatst en een hogere eronder. 

De kolom ‘Titel’ is aanpasbaar en daarmee kan worden bepaald hoe de widgets worden genoemd. Dit is dan ook gelijk de hoofdkop van de widget zelf:Widgets toevoegen op de Portal

Voor de Portal - Modulebeheerder is het mogelijk om meerdere widgets toe te voegen door op de knop ‘Widget toevoegen’ te klikken. Het ‘Type’ widget bepaalt de opbouw van de widget. De inhoud van sommige widgets kan worden gevuld via RegiPortal (bijvoorbeeld de widgets ‘Informatie’, ‘Nieuwsberichten’, ‘Kalender’, ‘Websites’, ‘Telefoonnummers’, ‘E-mailadressen’). Andere widgets halen hun inhoud op uit de verschillende modules (bijvoorbeeld de widgets ‘Mijn taken’, ‘Medewerkers in beeld’, ‘Interne meldingen’, ‘Individuele  ondersteuning’, ‘Vraag en aanbod’, ‘Online declaratie indienen’, ‘Activiteitenbeheer’, ‘Locatiebeheer’).Type Afbeeldingen. Een ‘Afbeeldingen’ widget laat het toe afbeeldingen direct te tonen, zonder dat eerst het bestand aan hoeft te worden geklikt. Hier kan bijvoorbeeld een teamfoto worden geplaatst, een foto van een uitje of een andere afbeelding voor wat extra kleur op de portal. Voeg hiervoor eerst een type ‘Afbeeldingen’ widget toe door op ‘Widget toevoegen’ te klikken.


Voeg daarna een afbeelding toe die onder deze widget moet worden getoond bij de tegel ‘Bestanden’. Zie hiervoor ook het artikel Afbeeldingen, links en bijlagen

Maak een aparte map aan waar de afbeelding(en) onder hangen die onder deze bepaalde widget moet(en) komen te vallen. De laatste stap is onder de tegel ‘Widgets’ bij de aangemaakte type ‘Afbeeldingen’ widget een map/categorie te kiezen, dit is de zojuist aangemaakte map.


Type ‘Favorieten’ en type ‘Noodnummers’. Dit zijn widgets waarmee websites, telefoonnummers en e-mailadressen worden getoond op de portal. Deze widgets zijn te vullen via ‘RegiPortal’ bovenin. Type ‘Kalender’. Zie ook het artikel Kalender (beheerders). Deze widget spreekt voor zich, kalender items toevoegen. 


Type ‘Klok’ en type ‘Weersverwachting’. Dit zijn standaard gevulde widgets en kunnen alleen aan- of uit worden gezet. Deze inhoud wordt automatisch gevuld. Type ‘Menu’. Deze widget is te gebruiken om organisatie informatie en documenten te tonen. Hier kan een mappenstructuur worden gebruikt om de verschillende artikelen en documenten in te plaatsen. Vaak wordt deze widget gebruikt om de algemene informatie en werkdocumenten van de organisatie onder te hangen, denk aan algemene personeelsinformatie, organisatie documenten zoals werkprocessen, instructiekaarten, algemene afspraken, kwaliteitshandboek, etc. Je vult deze widget binnen ‘RegiPortal - Artikelen’, zie ook het artikel 'Artikelen'.Type ‘Nieuws’. Zie hiervoor ook het artikel 'Nieuwsbericht'. Deze widget wordt gebruikt om nieuwsberichten te schrijven en te tonen aan de rest van de medewerkers. Is er een succes behaald, een nieuwe medewerker in dienst, een belangrijke afspraak, interessant nieuws, dit alles kan in een nieuwsbericht gezet worden. Alleen de beheerder(s) van de portal hebben de mogelijkheid een nieuwsbericht te plaatsen. 


Er kan een prikbord aan worden gezet. Dit is widget type ‘Prikbord’. Hier kunnen alle medewerkers een bericht in plaatsen, niet alleen de beheerder(s) van de portal.


De types ‘Casussen’, ‘Korte contacten’, ‘Portrettengalerij’, ‘RegiAccommodatie’, ‘RegiAct Online’, ‘RegiCRM Online’, ‘RegiDeclaratie Online’, ‘RegiLoket’, ‘RegiMaDi Online’, ‘RegiMatch Online’, ‘RegiVervoer’, ‘RegiWorkflow taken’, ‘Taken’, ‘Tijdschrijven’ en ‘Verjaardagen’ zijn widgets die niet via RegiPortal zijn te vullen. De inhoud van deze widgets wordt gevuld op basis van de verschillende modules en de rechten/toegang die een gebruiker heeft (als er geen sprake is van rechten/toegang, wordt de widget op de eigen portal ook niet getoond). Een voorbeeld, bij toegang tot de betreffende module zorgen de widgets RegiAccommodatie, RegiAct, RegiCRM etc. ervoor dat de gebruiker snel naar een bepaald onderdeel binnen deze module kan. Bijvoorbeeld RegiCRM en RegiLoket, waarbij snel naar het onderdeel ‘Personen’ of ‘Aanvragen’ toe kan worden gegaan door erop te klikken:Toegang


Bij sommige widgets of items die worden geplaatst kan worden gekozen voor ‘Toegang - Iedereen’ of ‘Toegang - Distributiegroepen’. Deze staat standaard op ‘Iedereen’ en is dan voor iedereen die toegang heeft tot de portal zichtbaar. Als bijvoorbeeld een widget, nieuwsbericht of bestand wordt geplaatst wat alleen zichtbaar mag zijn voor een bepaalde groep mensen dan kun ervoor worden gekozen deze mensen in een distributiegroep te plaatsen (binnen RegiCRM (CRM - Groepen - Overzicht, groep aanklikken en tabblad ‘Leden’), nu bestaande distributiegroepen zijn ‘Portal - Medewerkers’ en ‘Portal - Vrijwilligers’ maar deze namen zijn aanpasbaar). 


TypenEr zijn verschillende typen bij de widgets.


Afbeeldingen: de widget is specifiek bedoeld voor het tonen van een afbeelding.

Dat valt onder het onderdeel Bestanden van de Portal waar je de afbeelding kunt toevoegen en koppelen aan een afbeeldingenwidget.


Applicaties: om een URL toe te voegen die verwijst naar een applicatie / site.

Op deze manier kun je bijvoorbeeld een link creëren naar het webportaal om in te loggen op de full clients.

Dat doe je dan bij het onderdeel Applicaties van de Portal.


Inbox berichten: geeft een overzicht van de berichten uit RegiInbox. Door op een inboxbericht in de widget te klikken wordt het betreffende bericht geopend.


Bestanden: toont een bestand (geen afbeelding).

Vergelijkbaar met de widget voor afbeeldingen en dus ook te beheren via het onderdeel Bestanden van de Portal.


Casussen: Biedt directe links naar de verschillende methodieken van RegiMaDi. Voorbeeld: een link naar het onderdeel "Individuele ondersteuning" in RegiMaDi Online.


Deelmee: Biedt een persoonlijke feed uit het kennisplatform Deelmee.


Deelmee links: Biedt een algemene feed uit het kennisplatform Deelmee.


Documenten: Kan een reeks links tonen naar bestanden/documenten. Dit valt onder het onderdeel Bestanden van de Portal.


Favorieten: Kan een reeks URL's tonen en hiermee een overzicht geven van verschillende handige/belangrijke websites.


Kalender: Kalenderwidget die de titels en datums toont die worden ingevoerd bij het onderdeel Kalender.


Klok: Weergave van huidige datum / tijd.


Korte contacten: Biedt directe links naar de verschillende contactsoorten in RegiMaDi, bijvoorbeeld Huisbezoek KC in RegiMaDi Online.


Menu: Widget om de artikelen (van een bepaalde bibliotheek) te tonen. Dit valt onder het onderdeel Artikelen van de Portal.


Nieuws: Widget om nieuwsberichten te tonen (van een bepaalde categorie). Dit valt onder het onderdeel Berichten van de Portal.


Noodnummers: Toont telefoonnummers.


Portrettengalerij: Toont de eigen medewerkers (uit RegiTijd).


Prikbord: Widget om de portalbezoekers zelf berichten te kunnen laten plaatsen.


RegiAccommodatie/ RegiAct / RegiCRM / RegiDeclaratie / RegiInbox / RegiLoket / RegiMaDi / RegiMatch / RegiSignaal / RegiVervoer: deze verschillende widgets bieden directe links naar de onderdelen van de betreffende module. Voor RegiMatch krijg je zo bijvoorbeeld directe links naar de verschillende werksoorten. Voor RegiDeclaratie krijg je links om declaraties in te dienen en/of goed te keuren.


RegiWorkflow taken: Overzicht van de taken uit RegiWorkflow


Signalen: geeft een overzicht van de signalen uit RegiSignaal. Door op een Signaal te klikken wordt deze geopend in RegiSignaal.


Taken: Overzicht van alle openstaande taken


Tijdschrijven: widget die de status van het tijdschrijven aangeeft. Geeft aan of de gebruiker helemaal bij is of achterloopt bij het registreren van de tijd. Gekoppeld aan de tijdregistratie uit de module RegiTijd.


Verjaardagen: Geeft een overzichtje van de huidige en komende verjaardagen.


Weersverwachting: Vergelijkbaar met de klok. Geeft visueel het type weer, temperatuur aan.


Zoeken: Geeft een zoekfunctionaliteit binnen de Portal.Meerdere widgets van hetzelfde type


Als ervoor wordt gekozen een bepaald type widget tweemaal naar voren te laten komen in de kolom ‘Type’ dan moet worden gewerkt met de kolom ‘Categorie’. Aan de nieuwsberichten, kalender items, documenten of afbeeldingen die onder de widgets vallen wordt dan ook een categorie/map toe (zie desbetreffende instructiekaarten) toegekend. Zodoende wordt herkend welke bestanden onder de ene widget en welke bestanden er onder de andere widget moeten vallen, anders worden alle bestanden, berichten etc. binnen beide widgets van hetzelfde type getoond. Bij een widget type ‘Afbeeldingen’ is het handig sowieso met een categorie te werken om de desbetreffende afbeelding binnen de juiste widget te laten vallen (zie hierboven). 

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren