RegiPortal - Bestanden beheren

Gemaakt door Jos Koedam, Gewijzigd op Thu, 26 Oct 2023 om 01:19 PM op Jos Koedam

Het beheren van bestanden vereist de rol Portal - Modulebeheerder


Bestanden en afbeeldingen kunnen via dit onderdeel worden geüpload.

Vervolgens kunnen deze bestanden worden gekoppeld aan een bestandenwidget (type bestanden bij het onderdeel widgets).


Mappen beheren


Bij de berichten gebruiken we categorieën, bij de artikelen zijn het bibliotheken en in het onderdeel Bestanden zijn mappen aan te maken. Deze onderdelen maken het steeds mogelijk om een structuur te maken.

Met mappen kan dus een structuur worden gecreëerd voor de bestanden. Vervolgens kan in een bestandenwidget een indeling worden gemaakt.


Door een hoofdmap toe te voegen met een submap kunnen de bestanden worden verdeeld.

Hieronder zijn bij wijze van voorbeeld een aantal hoofdmappen aangemaakt.


Hieronder wordt de map 'Algemeen' aangemaakt onder de hoofdmap 'RegiCare widget'


Prioriteit wordt gebruikt om de positie op de Portal te bepalen. Prioriteit 1 staat boven 2 etc.


Bestand toevoegen


Als de juiste mappenstructuur bestaat, dan kunnen bestanden worden toegevoegd.

  • Selecteer de juiste map waar het bestand in geplaatst moet worden en kies vervolgens voor 'Bestand kiezen'.
  • Geef een titel en beschrijving bij het bestand op.
  • De publicatiedatum bepaalt vanaf wanneer het bestand beschikbaar zal zijn.
  • Met de verloopdatum kan het bestand komen te vervallen wat betreft de publicatie.
  • Browse naar het bestand dat geüpload moet worden en kies voor 'Opslaan'.
Toegang


De toegang voor bestanden staat standaard op iedereen, maar kan worden aangepast naar distributiegroepen indien deze in gebruik zijn.

Door een bestand te koppelen aan een distributiegroep kunnen uitsluitend personen die aan de groep zijn gekoppeld bij de betreffende bestanden komen.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren